Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG LINDBERG 3:1 - husnr 3, LINDBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LINDBERGS KYRKA (akt.)

1851 - 1853

1851 - 1853

Halland
Varberg
Halland
Lindberg
Lindberga församling
Göteborgs stift
Lindbergs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Salkyrka i nyklassicistisk stil uppförd 1851-53. Kyrkotypen kallas ofta "Tegnérlada". Lindbergs nuvarande kyrka har föregåtts av en medeltida kyrka som revs omkring 1800 samt en kyrka från 1803, vilken dömdes ut och revs p.g.a. "påtagliga brister" efter endast ca 40 års användande. Med största sannolikhet ingår materialet från 1803 års kyrka till stora delar i den nuvarande.

Hela kyrkorummet målades 1904-06, varvid bl a altaruppsatsen försågs med en rik dekormålning.

En större restaurering gjordes 1936, då bl a centralvärme - ett varmluftsystem under kyrkan -installerades. Takets brädpanel bekläddes med masonite och trägolvet byt...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Specifika inventarier - dopfunt
I kyrkan förvaras delar av en medeltida dopfunt.
År 1851 - 1853 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn
År 1851 - 1853 Fast inredning - altaruppsats
År 1851 - 1853 Fast inredning - predikstol
År 1851 - 1853 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

LA Dnr 19.12.68. (Arkiv)

År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel
Ombyggnation av befintlig orgel.

LA Dnr 19.12.68. (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - målningsarbete
Kyrkan ommålades.

LA (Arkiv)

År 1961 - 1961 Konservatorsarbeten
Konservering av krucifix.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

LA Dnr 4.8.1961. (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning efter nytt färgsättningsförslag.

Kaj Christensen (Arkitekt)

LA 7/4 1961. (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av sakristia.

Kaj Christensen (Arkitekt)

LA 7/4 1961. (Arkiv)

År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

LA Dnr 27/6-69. (Arkiv)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, port
Nya entrédörrar i samtliga väderstreck.

Kaj Christensen (Arkitekt)

LA Dnr 9.1.1968. (Arkiv)

År 1978 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader tillkom.

Arne Nygård (Arkitekt)

"Kyrkorna i Lindbergs pastorat" (Arkiv)

År 1978 - 1980 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning.

"Kyrkorna i Lindbergs pastorat" (Arkiv)

År 1999 - 2000 Underhåll
Puts- och målningsarbeten.

LA (Arkiv)

År 1999 - 2000 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkinredning.

Ulla Öhman (Arkitekt)

LA (Arkiv)

År 1999 - 2000 Fast inredning - altarring
Ombyggnad av altarringen.

Ulla Öhman (Arkitekt)

LA (Arkiv)

År 1999 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Utvidgning av kor.

Ulla Öhman (Arkitekt)

LA (Arkiv)

År 1999 - 2000 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ramp tillkom.

Ulla Öhman (Arkitekt)

LA (Arkiv)

År 2000 - 2001 Konservatorsarbeten
Framtagning, rekonstruktion och konservering av äldre måleri på bl a altaruppsats, predikstol mm.

Thomas Petéus (Konservator)

LA (Arkiv)