Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGSBACKA TÖLÖ 8:2 - husnr 1, TÖLÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

783-1.TIF  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÖLÖ KYRKA (akt.)

1850 - 1899

1852 - 1853

1852 - 1853

Halland
Kungsbacka
Halland
Tölö
Tölö församling
Göteborgs stift
Smidesvägen 32

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Tölö kyrka

Inventeringsår 1997

Tölö kyrka tillhör Tölö-Älvsåkers kyrkliga samfällighet och har varit moderförsamling i Göteborgsbiskoparnas prebendepastorat. Ritningar till kyrkan utfördes av arkitekt Langlet och godkändes 1853. 1854 påbörjades bygget och 1856 stod prebendekyrkan färdig, uppförd i s.k. nyklassicistisk - eller Karl-Johansstil. Invändigt stod kyrkan inte färdig för invigning förrän 1864. Biskop Gustaf Daniel Björck invigde kyrkan.

Kyrkans tak var ursprungligen täckt av skiffer. 1878 Fick Kockums i uppdrag att täcka kyrkan med galvaniserad plåt.

1885 Anskaffades värmeugnar.

Kyrkan har genomgått tre stora interiöra renoveringar; 1895, 1953 och sen...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1775 - 1775 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1850 - 1899 Nybyggnad
År 1852 - 1853 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor med korutsprång (med skrank) och torn

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1852 - 1853 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1860 - 1860 Fast inredning - orgel
Ombyggnation av orgeln.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

LA Dnr. (Arkiv)

År 1864 - 1864 Invigning
Kyrkan invigdes.

LA Rapport 1998:11. (Arkiv)

År 1895 - 1895 Ändring - restaurering
Dekormålning väggar och innertak
År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt kassettindelat innertak.

LA Rapport 1998:11. (Arkiv)

År 1895 - 1895 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålning på väggar.

LA Rapport 1998:11. (Arkiv)

År 1923 - 1924 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.

LA (Arkiv)

År 1923 - 1924 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

LA (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Mårtensson (Orgelbyggeri)

LA Dnr 447/79. (Arkiv)

År 1953 - 1953 Ändring - restaurering
Dekormålningarna avlägsnades, inbyggnader under läktaren
År 1970 - 1970 Konservatorsarbeten
Renovering av nummertavla.

C O Svensson (Konservator)

LA Dnr 1903/70. (Arkiv)

År 1980 - 1980 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol. Framtagning av äldsta färglagret, retuschering, bladguld.

Gunnar Truedsson (Konservator)

LA Dnr 548/80. (Arkiv)

År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
Nytt spelbord inbyggt i äldre fasad.

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

LA 245/80. (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - takomläggning
Nytt plåttak på långhustaket. Fabrikat plåtisol.

LA (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - målningsarbete, interiör
Lagning med hydrauliskt kalkbruk, målning med Serponit kalkfärg våt.

LA Dnr 1991/85. (Arkiv)

År 1992 - 1992 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Nya handikappramper vid entréerna. Ersatte ramper av tryckimpregnerat virke.

LA (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör renovering. Målning, textilförvaring, läktartrappa, värmeanläggning, isolering och konservering.

Nygård/Malmquist Arkitekter (Arkitektkontor)

LA Rapport 1998:11. (Arkiv)

År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavlan, altaruppsats och basunängel.

LA (Arkiv)