Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG ÅRSTAD 12:2 - husnr 1, ÅRSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2014-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅRSTADS KYRKA (akt.)

1850 - 1899

1888 - 1890

1888 - 1890

Halland
Falkenberg
Halland
Årstad
Susedalens församling
Göteborgs stift
Hebergsvägen 11

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår 2006

Årstad kyrka, uppförd 1888-1890 efter ritningar av C.G. Grundström.
Ligger inom kulturmiljö 10, Årstad, i "Bygd att vårda!" och riksintresse kn 19,Ätradalen.

Inventeringsår 1994

ÅRSTADS KYRKA uppfördes i nygotisk stil 1888-90 efter ritningar av arkitekten Claes Grundström.
Den nuvarande stenkyrkan ersatte en medeltida kyrka. Den nuvarande kyrkan består av ett rektangulärt långhus med polygonalt avslutat korparti, tvärskepp och utvändiga trapphustorn samt ett torn krönt av en hög spira i väster. De oputsade fasaderna i grovhuggen granit är försedda med strävpelare och murarna genombryts av tidstypiska spetsbågiga fönsteröppningar. De branta takfallen har liksom tornspiran plåttäckning.Aluminiumfönster med isolerglas insattes på 1990-talet.

Kyrkorummets originalfärgsättning gick i blått och lila med ekådrad ...

Läs mer i eget fönster

År 1780 - 1789 Specifika inventarier - altartavla

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1850 - 1899 Nybyggnad
År 1888 - 1890 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Interiören berövades mycket av sin nygotiska stilprägel vid Den genomgripande restaurering.

Claes Grundström (Arkitekt)

År 1888 - 1890 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1959 - 1959 Ändring - restaurering, interiör
Interiören berövades mycket av sin nygotiska stilprägel vid den genomgripande restaureringen.