Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG KYRKOBACKA 1:7 - husnr 1, SVARTRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1989-1.TIF (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVARTRÅ KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Okänt - 1850

Halland
Falkenberg
Halland
Svartrå
Okome församling
Göteborgs stift
Kyrkobacka 108

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Historik

Inventeringsår 2007

Svartrå kyrka. De äldsta delarna troligen från 1100-talet. Kalkmålningar från 1450-talet. Bevarade inventarier från 1200-talet och senare, bland annat den legendariska "Häradsklockan" från 1500-talet som sprack 1936.
(Informationstavla från Ekomuseum Ned

Inventeringsår 1997

Platsen där Svartrå kyrka ligger, är ett centrum för gammal bebyggelse. I början av 1800-talet fanns på gravfältet vid kyrkan två bronsåldrersgravhögar, åtta stenkretsar eller domarringar samt en del bautastenar. Av gravhögarna återstår den s. k. Hövdingegraven. Av domarringarna finns sex kvar. Kyrkan har således uppförts på en plats där det funnits både gravfält och gammal bebyggelse. Den gamla kyrkklockan i Svartrå har sedan gammalt kallats häradsklocka. Den skulle sammankalla häradets eller bygdens folk vid ofredstider.

Kyrkan är daterad till 1100- eller 1200-talet och vissa byggnadstekniska detaljer på gavelspetsen tyder på att...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1100 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1757 - 1757 Nybyggnad - Gravkor
Kyrkan utvidgad österut.
År 1772 - 1772 Nybyggnad - Torn
Torn i väster av trä.
År 1777 - 1777 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Henrik Wibeck (Konstnär)

År 1790 - 1809 Fast inredning - altaruppsats

Gustaf Kihlman (Hantverkare - Snickare)

År 1790 - 1801 Fast inredning - predikstol

Gustaf Kihlman (Hantverkare - Snickare)

År 1801 - 1801 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Henrik Hultgren (Konstnär)

År 1801 - 1801 Nybyggnad - Gravkor
Kyrkan utvidgad österut.
År 1822 - 1822 Flyttning
Ett vapenhus i söder revs.
År 1870 - 1870 Ändring - ombyggnad
Sydportal, ersatte ingången i korpartiets sydmur
År 1889 - 1889 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1953 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
År 1953 - 1954 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia i öster.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

År 1953 - 1954 Teknisk installation - värme
Elektrisk värmeledning installerades.
År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel
År Okänt - 1850 Nybyggnad