Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG JÖSSEN 2 - husnr 1A, HERTINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HERTINGS KYRKA (akt.)

1972 - 1972

1972 - 1972

Halland
Falkenberg
Halland
Falkenberg
Falkenbergs församling
Göteborgs stift
Baldersvägen 8

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

HERTINGS KYRKA byggdes 1972 efter ritningar av arkitekten Roland Hübel. En sykrets hade startats 1963 för att samla in pengar till kyrkobygget. Klockstapeln med klocka invigdes 1973.Kyrkan tillbyggdes under 1980-talet med lokaler för församlingsverksamheten efter ritningar av arkitekt Bruno Andersson. En glasad gång till kyrkan byggdes 1990.

Kyrkorummet är intakt från uppförandet och representativt för tiden med omålade träytor och förbinds via en vikvägg med angränsande kyrksal. Inredningen är enhetligt utformad i ljust trä och tidstypiskt omålad. Altare och dopfunt är murade från golvet i mörkbrunt tegel. Altarväggen pryds av ett...

Läs mer i eget fönster

År 1972 - 1972 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Roland Hübel (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet