Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAHOLM KNÄREDS PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, KNÄREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KNÄREDS KYRKA (akt.)

1853 - 1853

1853 - Okänt

Halland
Laholm
Halland
Knäred
Knäreds församling
Göteborgs stift
Kyrkvägen 13

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

KNÄREDS KYRKA uppfördes 1853 efter ritningar av Göteborgsarkitekten Hans Jakob Strömberg. Den nuvarande kyrkan ersatte en kyrka som byggdes 1848-49 på samma kyrkplats men som förstördes när tornet störtade in vid den allra första klockringningen. Kyrkklockorna dateras till 1595 och 1643 och är överförda från kyrkans medeltida föregångare. Exteriören präglas helt av byggnadstiden.

Interiört präglas kyrkorummet huvudsakligen av byggnadstidens klassicism. Ursprungligt i kyrkorummet är; trägolvet i långhuset, den slutna bänkinredningen, inklusive korbänkar, sakristians snickerier samt predikstolen av Mjöbäckssnickaren Johannes Andersso...

Läs mer i eget fönster

År 1595 - 1595 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka.
År 1744 - 1744 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omändring av kyrkans interiör. Läktaren utökades, läktarbröstvärnet flyttades fram ca en meter och två rum inreddes under läktaren. Det södra rummet var avsett för konfrimander och det norra till samlingsrum. Kyrkan målades om interiört. Kyrkan försågs med ett flertal nya inventarier.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Sid 16 "Knäreds tre kyrkor" av C.m. Andersson (Arkiv)

År 1853 - 1853 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Hans Jakob Strömberg (Arkitekt)

År 1853 - 1853 Fast inredning - predikstol

Johannes Andersson (Konstnär)

År 1853 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1875 - 1875 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1930 - 1930 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ny infartsväg till kyrkogården anordnas från landsvägen i väster.
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagande av främsta bänkparet, ny beläggning av korgolvet, målningar i väggfält på altarväggen.

Landsantikvariens Arkiv d nr 748/50, 1575/50. (Arkiv)

År 1953 - 1954 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Pär Siegård (Konstnär)

År 1953 - 1954 Specifika inventarier - dopfunt

Eric Nilsson (Konstnär)

År 1953 - 1954 Ändring - restaurering
Omändring av kyrkans interiör. Arkitekt Sifrid Eriksson. Läktaren utökades, läktarbröstvärnet flyttades fram ung en meter och två rum inreddes under läktaren. Det södra rummet var avsett för konfrimander och det norr till samlingsrum. Kyrkan målades om interiört. Kyrkan försågs med ett flertal nya inventarier. Invigning 7.11.1954 (s 16 Knäreds tre kyrkor C.m. Andersson)
År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad, interiör
WC anordnas i kyrkans förhall.
År 1965 - 1965 Fast inredning - orgel, orgelverk

A. Mårtenssons Orgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkans plåttak av ersätts av kopparplåt. Plåtslagare Malte Johansson, Älmhult.

Landsantikvariens Arkiv, d nr 2473. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Omputsning och avfärgning av krykan.

Landsantikvariens Arkiv, d nr 2473. (Arkiv)

År 1974 - 1974 Teknisk installation
Hörselslinga installeras, nya sittdynor på bänkarna.
År 1975 - 1975 Teknisk installation - el
Nytt värmeledningssystem med rör och radiatorer installerades. Interiört målas kyrkan med i stort sett samma färger som vid restaureringen 1954.
År 1975 - 1975 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Lyktstolpar tillkommer för elbelysning på kyrkogården.
År 1993 - 1993 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Minneslund på Knäreds nya kyrkogård, förslag upprättat av Lennart Lundquist, Uppsala.