Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HYLTE UNNARYD 4:8 - husnr 1, SÖDRA UNNARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

20053-004.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA UNNARYDS KYRKA (akt.), SÖDRA UNNARYDS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1831 - 1833

Halland
Hylte
Småland
Södra Unnaryd
Unnaryds församling
Växjö stift
Norra vägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Södra Unnaryds kyrka är byggd 1833 på platsen för den medeltida kyrkan, av byggmästare Petter
Petersson, från Thå i Sandhults socken. Ritningar till kyrkan är signerade Samuel Enander,
Överintendentämbetet och är daterade 1828. Byggmästaren avvek dock från dessa ritningar vid
uppförandet av kyrkan.

År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1641 - 2005 Ändring
För händelser, se pdf.

Bengt Nordenberg (Konstnär)

År 1831 - 1833 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och sakristia

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1831 - 1833 Nybyggnad - Torn

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1831 - 1833 Nybyggnad - Sakristia

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1831 - 1833 Nybyggnad - Korparti

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)