Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING ÅSAKA 23:1 - husnr 1, VARTOFTA - ÅSAKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vartofta-Åsaka exteriör sv negnr 01-273-25a.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VARTOFTA - ÅSAKA KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1100 - 1549

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Vartofta-Åsaka
Yllestads församling
Skara stift
Vartofta-Åsaka kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
VARTOFTA-ÅSAKA KYRKA har en osäker byggnadshistoria. Sannolikt uppfördes kyrkan under medeltiden men dess nuvarande utseende är ett resultat av flera om- och tillbyggnader. Enligt arkitekt Axel Forsséns iakttagelser vid renoveringen 1939-41 skall den gotiska portalen i vapenhuset ursprungligen ha varit den södra fasadens västligaste fönster. Vid en större ombyggnad 1795 förlängdes kyrkan åt öster medan västväggen, hela norrväggen samt delar av sydväggen kvarstod. Vapenhuset är sannolikt äldre vilket avbildningar från 1600-talet vittnar om. En inskrift i portalen med årtalet 1795 talar...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Nybyggnad
År 1100 - 1549 Nybyggnad
Långhus
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Figurativa kalkmålningar.
År 1795 - 1795 Ändring - ombyggnad
År 1795 - 1795 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1795 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1808 - 1808 Underhåll - målningsarbete, interiör

J C Lundin (Hantverkare - Målare)

År 1815 - 1815 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkans tak höjs och beläggs med spån.

Tidningsartikel (Arkiv)

År 1881 - 1881 Underhåll - interiör
Invänding renovering

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1939 - 1941 Konservatorsarbeten

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1939 - 1941 Ändring - restaurering
Invändig och utvändig renovering.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1939 - 1941 Teknisk installation - värme

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Elbelysning och orgelfläkt.

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1952 - 1952 Teknisk installation
Elektrisk klockringning

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel, orgelverk

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1973 - 1973 Underhåll - interiör

K E Andersson (Byggmästare)

Olle Hellström (Konservator)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - värme

K E Andersson (Byggmästare)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservering altaruppsats och predikstol
År 1996 - 1996 Underhåll - takomläggning
Omläggning av yttertaket
År 1996 - 1996 Ändring
Ombyggnad av skåp i sakristian