Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING TORBJÖRNTORP 17:1 - husnr 1, TORBJÖRNTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torbjörntorps kyrka exteriör nö negnr 01-277-6.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORBJÖRNTORPS KYRKA (akt.)

1869 - 1871

1869 - 1871

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Torbjörntorp
Mössebergs församling
Skara stift
Torbjörntorps kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
TORBJÖRNTORPS KYRKA uppfördes 1869-71 efter ritningar som först gjordes av den lokale byggmästaren Fredrik Damianus Bergström, men som sedan ändrades av arkitekt Johan Fredrik Åbom vid Överintendentämbetets granskning. Byggmästare var P.A. Hallander från Varola. Kyrkan, som i början av förra seklet kan ha haft en mörkare spritputs och ljusare fönsteromfattningar, avsågs inrymma 375 sittplatser. Bänkarna tillverkades av församlingsmedlemmen Viktor Thorsell. Ritningarna till orgeln som sattes in 1887 gjordes av arkitekt Carl Fredrik Ekholm. Uppvärmning installerades först i början av 190...

Läs mer i eget fönster

År 1869 - 1871 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1869 - 1871 Nybyggnad - Korparti

C F Ekholm (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

År 1869 - 1871 Nybyggnad - Torn

C F Ekholm (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

År 1869 - 1871 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn. Originalritningar FD Bergström, orgel ritad av C F Ekholm

C F Ekholm (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

År 1869 - 1871 Nybyggnad - Sakristia

C F Ekholm (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

År 1920 - 1920 Underhåll - takomläggning

Gelangs plåtslageri, Falköping (Firma)

År 1922 - 1922 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt
År 1923 - 1923 Underhåll - exteriör

Thure, murarmästare Eriksson (Hantverkare - Murare)

År 1928 - 1928 Ändring - restaurering, interiör
Komminister E H Cederholm gjorde förslag

E, målarmästare Ljungström (Konstnär)

År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel
Orgel renoveras
År 1942 - 1942 Teknisk installation - el

Pehrssons Elektriska affär (Firma)

År 1962 - 1962 Underhåll - interiör

Folke Mann (Byggmästare)

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1977 - 1978 Ändring - ombyggnad, exteriör
Förslag, tilläggsisolering tak
År 1977 - 1978 Teknisk installation - värme
Förslag, ny värmepanna
År 1985 - 1985 Specifika inventarier - textilskåp

Carlsson & Olson arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1985 - 1985 Fast inredning - altaruppsats
Äldre altaruppsats sätts upp

Alf Hedman (Konservator)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av trädetaljer
År 1993 - 1994 Underhåll
Renovering torn

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 2001 - 2002 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltaket likt befintligt. Reparation av undertäckning. Ommålning av korets plåttak.

Byggkonsulten Christer Karlberg AB (Entreprenör)

Ekbergs Plåtslageri Eftr. (Hantverkare - Plåtslagare)

Falköpings Måleri (Hantverkare - Målare)

År 2001 - 2002 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av dörrar. Lagning och ommålning av fönster.

Byggkonsulten Christer Karlberg AB (Entreprenör)

Falköpings Måleri (Hantverkare - Målare)

Hellmans Glasmästeri AB (Firma)

Stenagärde Snickeri HB (Firma)

År 2001 - 2002 Underhåll - omputsning
Putslagningar å sydfasad.

Byggkonsulten Christer Karlberg AB (Entreprenör)

Falköpings Måleri (Hantverkare - Målare)

År 2008 - 2008 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavla Ommålning av predikstol, ljudtak, altaruppsats o nummertavlor

Anders Darwall (Konservator)

Sofiero Måleri (Hantverkare - Målare)

Stigs Måleri (Hantverkare - Målare)

År 2008 - 2008 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring av kor: Borttagning av tre bänkar på var sida Nytt trappsteg i korets längd Ramp byggd i norr

Kjell-Åke Byggare AB (Entreprenör)

År 2010 - 2010 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putsrenovering av en mindre yta högst upp på tornets sydfasad. Ytputsen är slätputsad respektive spritputsad.

Bröderna Bergström Byggnads AB (Hantverkare - Murare)