Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING ORION 1 - husnr 1, FREDRIKSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fredriksbergs kyrka exteriör sv negnr 01-275-26a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FREDRIKSBERGS KYRKA (akt.)

1971 - 1975

1971 - 1975

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Falköping
Falköpings församling
Skara stift
Hjelmarsrörsgatan 20

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
FREDRIKSBERGS KYRKA I FALKÖPING - Fredrikbergs distriktskyrka uppfördes i två etapper, en församlingsdel och en kyrkodel. Församlingsdelen invigdes den 12 december 1971. Den stora samlingssalen fungerade som kyrkorum fram till dess att kyrkodelen invigdes den 25 maj 1975. Båda byggnadsdelarna uppfördes under arkitekten Stig Morud vilken även ritat de fasta inventarierna. Kyrkans orgel invigdes 1978. Innan nuvarande kyrka uppfördes firade man gudstjänst i en källarlokal på Åttagårdsgatan.

År 1971 - 1975 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1971 - 1975 Nybyggnad
Församlingsdel med kyrksal och kyrkodel

Erik L Dahls Byggnads AB (Firma)

Stig Morud (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Invigning
Församlingsdelen invigdes den 12 december 1971.
År 1975 - 1975 Fast inredning - glasmålning
Glasmosaik "Den uppståndne Jesus" av Gösta Pettersson. Altarkrucifix, processionskrucifix m.m. av Eva Spångberg.

Eva Spångberg (Konstnär)

Gösta Pettersson (Konstnär)

Stig Morud (Arkitekt)

År 1975 - 1975 Invigning
Kyrkodelen invigdes den 25 maj 1975
År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel invigs.