Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING KLEVA 21:1 - husnr 1, VILSKE - KLEVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vilske-Kleva exteriör n negnr 01-285-9.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VILSKE - KLEVA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

1100 - 1250

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Vilske-Kleva
Floby församling
Skara stift
Vilske-Kleva kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
VILSKE-KLEVA KYRKA är ursprungligen en romansk absidkyrka troligen uppförd under 1100-talet eller 1200-talets första hälft. De medeltida murarna kvarstår relativt intakta i kyrkans östra del. Av kyrkorummets senmedeltida välvning, tre travéer över långhuset, återstår idag endast korets kryssvalv. Det fragmentariskt bevarade kalkmålningarna i långhus och kor är från 1300-talet, från sista hälften av 1400-talet eller omkring 1500 av mäster Amunds skola. Även sakristian på korets norra sida är sannolikt uppförd under medeltiden. Långhuset har vid okänd tidpunkt, en första gång redan under...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, absid.
År 1100 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.
År 1100 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i långhus och kor, dels från ca 1300, dels från ca 1450-1500 (Amunds skola).

Amunds skola (Konstnär)

År 1100 - 1250 Nybyggnad
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1774 - 1774 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1774 - 1774 Nybyggnad - Torn
Västtorn uppförs
År 1824 - 1824 Ändring - ombyggnad, yttertak
Långhusets medeltida takvalv tas ned.
År 1833 - 1833 Ändring - ombyggnad, exteriör
Norrportal byggs om till fönster
År 1911 - 1911 Underhåll - interiör
År 1911 - 1911 Underhåll - exteriör
År 1915 - 1916 Underhåll - interiör
År 1938 - 1938 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla

Simon Sörman (Konstnär)

År 1938 - 1938 Underhåll - interiör

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Konservatorsarbeten

Olle Hellström (Konservator)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme

Elektriska AB Skandia (Firma)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning
År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, exteriör
Norrportalens dörr flyttas till sydportalen
År 1982 - 1982 Underhåll - interiör
År 1982 - 1982 Underhåll - exteriör
År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Höjd läktarbarriär