Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING DALA 33:2 - husnr 1, DALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Dala kyrka exteriör sö negnr 01-284-34a.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALA KYRKA (akt.)

1877 - 1878

1877 - 1878

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Dala
Dala-Borgunda-Högstena församling
Skara stift
Dala kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1999

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
DALA KYRKA - nuvarande kyrka uppfördes 1877-78 efter ritningar av byggmästare Peter Anders Pettersson. Kyrkan orienterades i nord-sydlig riktning, med altaret i söder. Vid uppförandet bestod kyrkan av långhus och ett smalare, polygonalt kor, vapenhus framför båda långhusportalerna samt västtorn.
Sin nuvarande planform fick kyrkan efter en ombyggnad 1937 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén; koret raserades och den ursprungliga triumfbågen igensattes samt en ny sakristia uppfördes på det östra vapenhusets plats. Kyrkan fick elektriskt ljus. I samband med Forsséns omgestaltning, var...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1877 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1877 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus kor, torn och vapenhus

Peter Anders Pettersson (Arkitekt)

Dahlberg, Markus: Skaratraktens kyrkor under äldre medeltid. 1998. (Arkiv)

År 1877 - 1878 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus

Peter Anders Pettersson (Arkitekt)

År 1877 - 1878 Nybyggnad - Torn
Torn

Peter Anders Pettersson (Arkitekt)

År 1877 - 1878 Nybyggnad - Korparti
Kor

Peter Anders Pettersson (Arkitekt)

År 1893 - 1893 Fast inredning - orgel
Orgel
År 1893 - 1893 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad.
År 1907 - 1907 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1937 - 1937 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.

Axel Forssén (Arkitekt)

K R J Johansson (Byggmästare)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades.
År 1937 - 1937 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Figursniderier på predikstolen.

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad exteriör och interiör.

Axel Forssén (Arkitekt)

K R J Johansson (Byggmästare)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad kor, östra vapenhuset raserat, ersatt med sakristia.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av korbänk.
År 1983 - 1984 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering av filialer.
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad
År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Avfärgning och putslagning av exteriören.
År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad
Ny dörr till sakristian.