Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING BÖRSTIG 4:1 - husnr 1, BÖRSTIGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Börstigs kyrka exteriör no negnr 01-270-32.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÖRSTIGS KYRKA (akt.)

1823 - Okänt

1823 - 1823

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Börstig
Åsarps församling
Skara stift
Börstigs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
BÖRSTIGS KYRKA - nuvarande stenkyrka uppfördes 1823 på samma plats som en tidigare kyrka av vars västra murar fortfarande ett medeltida murverk finns bevarat. Dagens vapenhus av trä åt väster är sannolikt en senare tillbyggnad. Från den tidigare kyrkan finns i dagens kyrkorum äldre inventarier såsom en medeltida dopfunt, altartavlan från 1685 och predikstolen.
Enligt en inventering från 1829 hade kyrkan vid denna tid 19 bänkar på södra sidan och 17 på den norra. Kyrkan fick snart efter uppförandet problem med fukt och svamp vilket gjorde att man 1832 bytte ut kyrkans golv. 1862 fick...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1700 - 1799 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats
År 1730 - 1730 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1823 - Okänt Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1823 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1823 - 1823 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, vapenhus och sakristia.
År 1823 - 1823 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1823 - 1823 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1823 - 1823 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset är eventuellt tillbyggt senare
År 1832 - 1832 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv inne i kyrkan.
År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Kyrkan får sin första orgel

Norlander (Orgelbyggare)

År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ursprungligt tegeltak ersatt med spåntak; nya fönster insattes; vapenhusets panel renoverades
År 1898 - 1900 Fast inredning - orgel
Ny orgel som ersatte orgel från 1862

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1900 - 1900 Underhåll - målningsarbete
Invändig ommålning
År 1900 - 1900 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad, yttertak
Spåntaket ersatt med plåtavtäckning
År 1929 - 1929 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerad
År 1933 - 1934 Ändring - restaurering, interiör

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Konstnär - Dekormålare)

N Olsson (Byggmästare)

År 1933 - 1934 Ändring - ombyggnad, exteriör
Omputsning; ommålning; grundförstärkning; omläggning av takplåt; nya ytterdörrar; nya fönsterbågar; nya solbänkar

Axel Forssén (Arkitekt)

N Olsson (Byggmästare)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad

Elektriska AB Skandia (Firma)

År 1957 - 1957 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig omputsning
År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig ommålning av inredning och väggar; borttagning av några bänkar; tillkomst av dopaltare. Förslag av Olle Hellström.

Olle Hellström (Konservator)

År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
Renovering av orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
Säkerhetsräcke på läktaren
År 1998 - 1999 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takomläggning med nytt förzinkat plåttak på hela byggnaden.