Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK VÄSTRUM 4:1 - husnr 1, VÄSTRUMS KYRKA (F D GLADHAMMARS KAPELL) Ny sökning Tillbaka till sökning

KLM-Bebyggelseenheten-KI-Vastrum-0001.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRUMS KYRKA (F D GLADHAMMARS KAPELL) (akt.)

1797 - 1798

1797 - 1798

Kalmar
Västervik
Småland
Västrum
Gladhammar-Västrums församling
Linköpings stift
Västrum 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

ÄLDRE KYRKA. Västrums första kyrkbyggnad utgjordes av ett litet träkapell vid Björnshuvud. Där fanns även en kyrkogård. Västrum tillhörde vid den här tiden fortfarande Gladhammars socken. Kapellet lades ner i början av 1600-talet i samband med att ett hemman i Västrum uppläts till prästgård för prästen i Gladhammar. 1623 uppförde man där en byggnad som användes som predikobyggnad, men även till sockenstämmor och andra sammankomster. 1693 invigdes en ny kyrka av trä som senare kompletterades med en klockstapel. Efter drygt 100 år var den för liten och den nuvarande kyrkan uppfördes på en plats hundratalet meter söderut. Kvar av den ...

Läs mer i eget fönster

År 1797 - 1798 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Casper Seurling (Arkitekt)

Casper Seurling (Byggmästare)

Johan Seurling (Byggmästare)

År 1797 - 1798 Nybyggnad - Torn

Casper Seurling (Byggmästare)

Casper Seurling (Arkitekt)

Johan Seurling (Byggmästare)

År 1797 - 1798 Nybyggnad - Sakristia

Casper Seurling (Byggmästare)

Casper Seurling (Arkitekt)

Johan Seurling (Byggmästare)

År 1797 - 1798 Nybyggnad - Korparti

Casper Seurling (Arkitekt)

Casper Seurling (Byggmästare)

Johan Seurling (Byggmästare)

År 1797 - 1798 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1800 - 1800 Invigning
Kyrkan invigdes av biskop jacob Axelsson Lindblom
År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggd av A Jönsson Åberg, Hjortsberga. Fasaden efter ritningar av J A Hawerman på Överintendentämbetet.
År 1886 - 1886 Teknisk installation
Två gjutjärnskaminer från Ankarsrums bruk installerades.
År 1886 - 1886 Ändring - ombyggnad, yttertak
Spåntaket ersattes av galvaniserad plåt.
År 1900 - 1900 Underhåll - exteriör
Exteriören avfärgades i gult med vita lister och omfattningar.
År 1900 - 1900 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning av interiören med väggar i grågul ton och vitt tak. Altaruppställningen i vitt och guld. Den tidigare pärlgrå läktarbarriären ommålad i en brunaktig ton.
År 1928 - 1928 Fast inredning - altare
Nytt altarbord.
År 1928 - 1928 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning av väggar och tak. Nya innanfönster.
År 1953 - 1953 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriören avfärgad i vitt.

Arre Essén (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Ommålning av interiören i en grå färgskala. Predikstolens tak sänkt. Utvidgat kor genom borttagning av ett par bänkar. Likaså under läktaren där skåp tillkom istället. Nya sittbänkar. Vindfång till vapenhuset och vid södra ingången.
År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel
Orgelverket reparerades.
År 1974 - 1974 Underhåll - exteriör
Kyrkan vitmålades, eventuellt med KEIM-färg. Spåntaket på tornet tjärades. Plåttaket blästrades och målades. Fönster och dörrar målades om.
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Kororgel.
År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad tillkom. Ommålning av interiören i blå och rosa färgtoner. Eventuellt användes alkydfärg till snickerierna. De fyra bakre bänkraderna togs bort. Taket målades ljusblått med äggoljetempera. Omförgyllning av tidigare förgyllda inventarier. Bengt Hörbergs grisaillemålning målades över med olika blåa nyanser. Även predikstol och altaruppsats målades över med blå färg.
År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, exteriör
Byte av taktäckningsmaterial på långhustak och lanternin från galvad plåt till koppar. Översyn av spåntak på tornhuv. Målning av lanternin. Nya stuprör.
År 2006 - 2006 Teknisk installation - värme
Installation av elektriska bänkvärmare och väggradiatorer. Nya eldragningar.