Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK RÖRSBERG 5:1 - husnr 1, BLACKSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2636-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BLACKSTADS KYRKA (akt.)

1788 - 1790

1888 - 1890

Kalmar
Västervik
Småland
Blackstad
Hallingeberg-Blackstads församling
Linköpings stift
Blackstad 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

RUINEN- Några hundra meter sydost om nuvarande kyrkplats, på Klockaregårdens ägor, finns ruinen över Blackstad gamla kyrkan. Denna hade i sin tur föregåtts av en medeltida träkyrka som brann 1618 varefter en ny uppfördes i trä och sten. Denna brann på 1780-talet och står numera som en delvis övervuxen ruin.

NUVARANDE KYRKA -Blackstad kyrka uppfördes 1788-90 efter Överintendentämbetets ritning från 1785 av stiftsbyggmästaren Casper Seurling från Linköping. År 1793 invigdes den nya kyrkan av biskop Jacob Lindblom under namnet Gustaf Adolfs kyrka. Kyrkan uppfördes med ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti i syd, to...

Läs mer i eget fönster

År 1671 - 1671 Specifika inventarier - dopfunt
Ny orgelfasad och orgelverk.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1788 - 1790 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Carl Samuel Modée (Byggmästare)

Casper Seurling (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1788 - 1790 Nybyggnad - Torn

Carl Samuel Modée (Byggmästare)

Casper Seurling (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1788 - 1790 Nybyggnad - Sakristia

Carl Samuel Modée (Byggmästare)

Casper Seurling (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1788 - 1790 Nybyggnad - Korparti

Carl Samuel Modée (Byggmästare)

Casper Seurling (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1788 - 1790 Fast inredning - altaruppsats
År 1788 - 1790 Fast inredning - predikstol
År 1814 - 1814 Fast inredning - orgel
År 1839 - 1839 Fast inredning - altaruppsats
Ny altartavla föreställande "Korsnedtagningen".

Sven Gustaf Lindblom (Konstnär)

År 1850 - 1860 Ändring - ombyggnad, yttertak
Långhusets tak lades med tegel istället för spån.
År 1888 - 1890 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1908 - 1909 Underhåll - exteriör
Omputsning av fasader och omkalkning.
År 1909 - 1909 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny öppen, nygotisk bänkinredning. Ommålning av interiören, ny altarring.
År 1923 - 1923 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk av Setterquist & Son.
År 1955 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny sluten bänkinredning. Nya golv i kor, sakristia och vapenhus. Ommålning av interiör m m.

Nils Carlgren (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Ändring - restaurering, exteriör
Fasaderna avfärgades med Aktivan. Tornets spåntäckning ersatt med kopparplåt. Målning av snickerier exteriört.
År 1982 - 1982 Ändring - restaurering, exteriör
Omputsning av avfärgning av fasader. Målning av snickerier. Nytt enkupigt lertegel på långhustaket.
År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny trappa från kyrkorummet till läktaren.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Ändring
Ny ljuskrona av mässing i koret.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)