Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK HJORTEDS KYRKA 1:1 - husnr 1, HJORTEDS KYRKA (SOFIA MAGDALENA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Hjorted 086

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HJORTEDS KYRKA (SOFIA MAGDALENA KYRKA) (akt.)

1775 - 1778

1875 - 1878

Kalmar
Västervik
Småland
Hjorted
Hjorteds församling
Linköpings stift
Prästgårdsvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Arbete med Hjorteds nya kyrka påbörjades 1775 under ledning av stiftsmurmästaren Måns Månsson och stiftsbyggmästaren Petter Andersson, Linköping. Ritningarna gjordes troligen lokalt men upphovsmannens namn är inte känt. Kyrkan byggdes med ett rektangulärt långhus och torn i väster. Murverket putsades och det brutna taket täcktes med spån. Kyrkan uppfördes under Gustav III:s regering och namngavs efter drottningen, Sophia Magdalena. Arbetet var klart 1778 och kyrkan invigdes 1780. Från den gamla kyrkan överfördes flera inventarier samt tak- och väggmålningar. Under första halvan av 1700-talet anlitade församlingen flera målare för at...

Läs mer i eget fönster

År 1775 - 1778 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Peter Andersson Lindstrand (Byggmästare)

År 1775 - 1778 Nybyggnad - Torn

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Peter Andersson Lindstrand (Byggmästare)

År 1775 - 1778 Nybyggnad - Sakristia

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Peter Andersson Lindstrand (Byggmästare)

År 1775 - 1778 Nybyggnad - Korparti

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Peter Andersson Lindstrand (Byggmästare)

År 1778 - 1778 Fast inredning - altaruppsats

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1778 - 1778 Fast inredning - predikstol

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

År 1778 - 1778 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

År 1824 - 1824 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggs om.

Zetterqvist (Orgelbyggare)

År 1860 - 1870 Underhåll - interiör
Ommålning.
År 1860 - 1870 Fast inredning - altaruppsats
Ursprungli altaruppsättning byts ut mot ett vitt kors mot en mörk fond.
År 1875 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1893 - 1893 Specifika inventarier - altartavla

Elias Erdtman (Konstnär)

År 1893 - 1893 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats och altartavla av J. Erdtman föreställande Jesu samtal med den samariska kvinnan vid Sykars brunn.
År 1901 - 1901 Ändring - ombyggnad, interiör

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1901 - 1901 Fast inredning - bänkinredning
År 1901 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya ytterdörrar. Ny altarring, Utvidgat kor. Ny öppen bänkinredning i två kvarter. Bänkrader utmed väggarna tas bort. Ändrad form på läktaren. Nytt innertak klätt med pärlspont. Nytt golv. Väggarna slätputsade och avfärgade i en gulskär ton, fältindelades och dekorerades med bibelspråk.

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1901 - 1902 Teknisk installation - värme
Nya värmeugnar.
År 1904 - 1904 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan förses med dragjärn för att avhjälpa problemen med sättningar och sprickbildningar i murverket.
År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, interiör
År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, port
De dörrar som insattes 1901 bytte mot kyrkans gamla dörrar som renoverats.
År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Lågtrycksångvärme.
År 1941 - 1941 Teknisk installation - el
El installeras.
År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, exteriör

Einar Persson (Konstruktör)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, exteriör
Omfärgning av fasaden från mörkare spritputs med ljusare lister och omfattningar till helt vit.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad, interiör

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkar under läktaren tas bort liksom sidobänkar i långhuset. Nya läktartrappor. Nya innerbågar till fönstren. Ljuskronorna omhängda i dubbla rader. Ommålning av interiören. Taket laserat i ljus, gråvit ton, Skärmvägg under läktaren. skåp för textilförvaring, piscina och sanitära anordningar i sakristian.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Teknisk installation - värme
Ny oljepanna.
År 1965 - 1965 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol och orgelfasad.
År 1965 - 1965 Underhåll - exteriör
Taket tjäras och tornets puts ses över.
År 1965 - 1965 Återinvigning
Förrättad av biskop Ragnar Askmark.
År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1973 - 1973 Teknisk installation
Elektrisk klockringning och luckmanövrering.
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Skärmvägg under läktaren borttagen. Tornrum inrett till museum. Korbänkar togs bort för att bereda plats för kororgel från J Kunkels Orgelverkstad AB, Lund.
År 1979 - 1979 Konservatorsarbeten
Konservering av medeltida altarskåp, predikstol, begravningsvapen, altaruppsats och äldre altaruppsats i sakristian.
År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt tak av plastbelagd, galvaniserad stålplåt. Gamleby Bleck och Plåtslageri AB. Lagning av puts och avfärgning.
År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarbarriären höjs och målas.
År 1990 - 1990 Underhåll - exteriör
Omputsning och avfärgning av väggytor och socklar. Torntaket tjäras. Ny fotplåt. Justering och målning av fönster och dörrar samt förgyllning av kula och kors.
År 1994 - 1994 Teknisk installation - värme
Byte av värmepanna.
År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Fasaden putsades. Fönster målas och kittas. Solbänksplåtar lagas och målades. Torntaket tjärades. Lanterninen målades. Nya hängrännor och stuprör till tornet. Långhusets tak målades.
År 2000 - 2000 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Renovering av orgelfasaden. Omförgyllning av listverk. Övriga ytor i ljus, grågrön umbranyans.
År 2000 - 2000 Specifika inventarier - textilskåp
Skåp och hurts byggs i sakristian.
År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservering av medeltida altarskåp, krucifix, begravningsvapen och predikstol.