Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK ANKARSRUM 1:20 - husnr 1, ANKARSRUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Ankarsrum ka 0 89

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ANKARSRUMS KYRKA (akt.)

1890 - 1892

1890 - 1892

1893 - 1904

Kalmar
Västervik
Småland
Hallingeberg
Hallingeberg-Blackstads församling
Linköpings stift
Kungsvägen 29

Religionsutövning - Frikyrka / bönehus /missionshus

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Frikyrka / bönehus /missionshus

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår 1997

Ankarsrums kyrka uppfördes 1890-96 som samlingslokal, i ett samarbete mellan godtemplarna och metodisterna i samhället. Godtemplarna nyttjade den nedre lilla salen och den övre, som senare blev vaktmästarbostad, nyttjades av metodisterna. Väggarna till långskeppet stod klara 1896. Först 1903 kom taket på kapellet, förutom den norra delen som då stått klar i ca 10 år. År 1904 lades golv, väggarna rappades och klarglas sattes i fönstren. Hela kapellet uppfördes av slaggsten från bruket med tegel, från Almviks tegelbruk, kring fönster och dörrar. De spetsbågiga fönstren tillverkades av gjutjärn, möjligen på bruket. Slaggsten är en bip...

Läs mer i eget fönster

År 1890 - 1892 Nybyggnad

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1890 - 1892 Nybyggnad
År 1893 - 1904 Nybyggnad
År 1920 - 1921 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tegeltak lades på långhuset. Förändringar i entrepartiet.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1920 - 1921 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt tunnvälvt takvalv. Helt ny fast inredning med bl a bänkar, orgelhus, altaruppsats och predikstol. Dekorationsmåleri i tak, på taklist och i fönsternischer. Fasta inventarier målader i trä- och stenimitation.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1920 - 1921 Teknisk installation - värme
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Nuvarande sakristian renoveras med nya ytskikt och ny rumsindrelning. Vaktmästarbostaden renoveras.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tegeltak lades på sakristiedelen.
År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Pannrum byggs i källaren.
År 1938 - 1938 Specifika inventarier - altartavla
Skänkt av AB Ankarsrums Bruk, motiv: " De botfärdiga syndarna", en kopia efter Rubens.
År 1956 - 1956 Ändring
Befintligt klarglas i kyrkans fönster byttes mot gulfärgat sk Katedralglas.
År 1957 - 1957 Teknisk installation - el
År 1964 - 1964 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av granit tillverkad av Nilsson & Söner, Västervik.
År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt tegeltak på kordelen och komplettering av befintligt utfördes på långhuset efter läckage.
År 1966 - 1966 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning.
År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Flera bänkar togs bort och läktarunderbyggnad tillkom. Målnning av tak, väggar och inventarier i ny färgsättning. Nytt glas i fönstren. Handikapptoalett i vapenhuset. Isolering av vind. Översyn av el och rördragningar.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, exteriör
Översyn av fasader med lagning av fogar. Nytt tegeltak över bostadsdelen. Handikappanpassning av entrén. Nya ytterdörrar.
År 1990 - 1990 Teknisk installation - värme
Anslutning till fjärrvärmenätet.