Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM FLYTTBLOCKET 7 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2007_000314_31

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1860 - 1889

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Västerleds församling
Stockholms stift
Äppelviksvägen 39

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Sommarbostad

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhus

Historik

Inventeringsår 2007

Alphyddan och Äppelvikshamnen

Bryggaren och destillatorn Lars Fredrik Blackstadius började bedriva brännerirörelse i Äppelviken på 1840-talet. 1847 uppförde han Stora sjövillan som utgjorde brännvinsbränneri fram till 1864. Det hus som benämns Alphyddan uppfördes under senare delen av 1800-talet som bostad för sommargäster. Det är oklart varifrån namnet kommer.
I Äppelvikshamnen fanns under senare delen av 1800-talet flera sommarvillor. Förutom Alphyddan finns ytterligare fyra villor bevarade, de utgör numera permanentbostäder.

Källa:
"Äppelviken", ur Bromma Hembygdsförenings årsbok 2007, s 117-120.
Stockholms stadsmuseum, Arkive...

Läs mer i eget fönster

År 1860 - 1889 Nybyggnad
Nybyggnadshandlingar saknas. Se vidare under historik.

"Äppelviken", ur Bromma Hembygdsförenings årsbok 2007, s 117-120. (Arkiv)

År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av fyra villor i Mälarparken, Äppelviken.