Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM VÄBELN 2 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

992135YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1950 - 1951

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Erik Dahlbergsgatan 60

Rättsväsende - Tingshus

Registrerade utan huvudgrupp - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Gathus

Registrerade utan huvudgrupp - Flygelbyggnad

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset består av tre sammankopplade huskroppar som grupperats i en U-lik formation i hörnet av Lidingövägen och Erik Dahlbergsgatan. Ursprungligen fanns endast två byggnadskroppar som rymde kansli och bostad respektive tingssal och vestibul. Denna lösning var gängse för tingshus på 1950-talet.

1963 byggdes huset till söderut med ytterligare en byggnad vilken kopplades till den gamla anläggningens kontorsdel. Den nya delen rymmer bland annat en större tingssal. Eftersom tillbyggnaden gjordes så tidigt är skillnaderna i uttryck små mellan ursprungshuset och tilläg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1984

För eventuell historik se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM VÄBELN 2 - husnr 1

År 1950 - 1951 Nybyggnad
Byggnaden som uppfördes som tingshus för Åker, Värmdö och Danderyd skeppslags samt Vaxholms stads tingslag fungerade ännu som tingshus för Södra Roslags tingsrätt vid inventeringstillfället 1999.

Karl Karlström (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Ändring - tillbyggnad
Huset byggdes till söderut med ytterligare en byggnad vilken kopplades till den gamla anläggningens kontorsdel. Den nya delen inrymmer bland annat en större tingssal.
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnaden resulterade bland annat i fler tingssalar.