Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM TROLLHÄTTAN 33 - husnr 1, GALLERIAN, HUS H Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0035-10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GALLERIAN, HUS H (akt.)

1975 - 1975

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Brunkebergstorg 10, Brunkebergstorg 12, Brunkebergstorg 14, Brunkebergstorg 4, Brunkebergstorg 6, Brunkebergstorg 8

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Bank

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Bank

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår 2007

År 1974 - 1983 Ritning godkänd / bygglov
Uppförande av stomme till två källarvåningar, hus H. Våningsplanen var enligt bygglovshandlingarna disponerade på följande vis: Plan 1 (under mark) Parkeringshus A, 205 platser, tekniska utrymmen, bankarkiv. Plan 2 (under mark) Personalutrymmen, motionshall med squash och bastu, bankvalv.

Malmquist o Skoogh Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stockholms sparbank (Byggherre)

Storviggen Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1975 Nybyggnad
Våningsplanen var enligt bygglovshandlingar disponerade på följande vis: Plan 1 (under mark) Arkiv, teknikutrymmen. Plan 2 (under mark) Utbildningslokaler, motionslokaler med bassäng och squash. Plan 3 (marknivå Galleria) Banklokaler, butikslokaler Gallerian. Plan 4 (marknivå Brunkebergstorg) Banklokaler, butikslokaler. Plan 5 Kontorslokaler, personalmatsal. Plan 6 -12 Kontorslokaler. Plan 13 Salonger, matsalar, vinterträdgård, styrelserum. Plan 14 Teknikvåning.

Boijsen & Efvergren Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Sparbankernas Bank AB (Byggherre)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1991 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nybyggnad av förbindelsegång mellan hus H och D med syftet att förbättra möjligheterna för bankpersonal att använda gemensamma utrymmen.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring av kontorsrum på plan 5 till personalmatsal.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1988 - 1991 Ändring
Uppförande av fem fristående kiosker i glas och stål. Kioskerna placeras i Galleriagången (kundgatan genom kvarteret). Verksamheter: Försäljning av snittblommor, kaktillverkning enligt bakeoff-metoden, försäljningar tidningar, tips och tobak, parfymförsäljning, försäljning av kaffe, the och tillbehör. Beskrivning av typkiosk: Stomme av svetsat, lackat stål. Luckor och dörr med fyllning av glas, ramverk av lackerat stål. Tak med ramverk av lackat stål, fyllningar av förkromat stålgaller. Skyltar av blästrat lamellglas med screenad text. Varje gäst har egen logotype.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Lars Carpner (Arkitekt)

År 1989 - 1989 Ändring
Uppförande av kiosk för Sko- och nyckelservice i entré mot Brunkebergstorg.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Lars Carpner (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, stomme
Håltagning vägg till Skansen 21, ny lobby med trappa.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Lars Carpner (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad plan 2 från grupprum och hörsal till lokaler för postsortering och kopiering. Observera att utrymmet berör områden i hus H, G och E.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

K. A. Alexandersson (Arkitekt)