Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM TRANEBERGSGÅRDEN 1 - husnr 1, TRANEBERGS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2006_000140_30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TRANEBERGS GÅRD (akt.)

1800 - 1824

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Västerleds församling
Stockholms stift
Svartviksvägen 10

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Sommarbostad

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Historik

Inventeringsår 2006

Den äldsta kända bebyggelsen på platsen vid nuvarande Tranebergsgården 1 var ett färjekarlstorp, troligen tillkommet på 1670-talet. 1722 omtalas torpet som Guldsmedstorpet, troligen efter guldarbetaren Jörgen Letzlei. Torpet arrenderades mellan 1729-1754 av traktören Bengt Trana som antagligen gav namn åt stadsdelen Traneberg. Han etablerade servering och värdshus där, sedermera känt som Tranebergs värdshus.
Bengt Trana uppförde efter några år på platsen en större nybyggnad som av äldre kartor att döma hade ungefär samma planform och läge som nuvarande byggnad på fastigheten Tranebergsgården 1. Den senare byggnaden fick sin utformn...

Läs mer i eget fönster

År 1800 - 1824 Nybyggnad
Tillkomsttiden uppskattas till början av 1800-talet men det är oklart om byggnaden då nyuppfördes eller tillkom genom ombyggnad av äldre byggnad. Se även handling från Stockholms stadsmuseum, Dnr SMF 1402/2001-402, vilket innehåller en historisk överblick över Tranebergsgården 1.
År 1947 - 1947 Ändring
Barnavårdsnämnden flyttar in, byggnaden brukas av Tranebergs ungdomshem.
År 1955 - 1957 Ändring
Anordnande av lokaler för ungdomsgård inom befintlig äldre byggnad. Främst ändringar i interiören.
År 1964 - 1969 Ändring
Ombyggnad av ungdomsgård till flickhem.
År 1980 - 1989 Ändring
Fasadrenovering med bland annat fönsterbyte. Se även handling från Stockholms stadsmuseum, Dnr SMF 1402/2001-402, vilket innehåller en historisk överblick över Tranebergsgården 1.
År 2001 - 2004 Ändring
Ändrad användning till bostad.
År 2002 - 2004 Ändring
Ändrad användning från kollektivboende till ett trefamiljshus, vilket bland annat medförde ändrad planlösning.