Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KLASSRUMMET 1 - husnr 1, EXPEDITIONSHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EXPEDITIONSHUSET (akt.)

1893 - 1893

1893 - 1893

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Adolf Fredriks församling
Stockholms stift
Lilla Bantorget 11

Kommunikation - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Kommunikation - Stationshus

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Bostadsbebyggelse - Gathus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Expeditionshuset är ett ståtligt exempel på 1890-talets tegelarkitektur. Långfasaderna mot Norra Bantorget respektive spårområdet är mycket välbevarade medan gavelfasaderna i sina nedre partier visar spår av senare bortrivna lägre anslutande flyglar kopplade till stationens godsmagasin.
Huset är uppfört i maskinpressat tegel med kraftfulla mönstermurningar och dekorativa band i svartbränt tegel. Samtliga fönster är utbytta 1993.
Invändigt har planlösningen i huvudsak bevarats trots ombyggnader under åren. Bottenvåningens gjutjärnspelare och trapphusets gjutjärnsräcke samt bevarade äldre fönster- och dörrfoder samt vissa bevarade dör...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1975

För eventuell historik se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM KLASSRUMMET 1 - husnr 1

År 1893 - 1893 Nybyggnad
År 1893 - 1893 Nybyggnad