Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM LANTMÄTAREN 2 - husnr 1, JAKOBS KYRKA (SANKT JACOBS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0158-17a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JAKOBS KYRKA (SANKT JACOBS KYRKA) (akt.)

1588 - 1643

1588 - 1643

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Jakobs torg 5

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Grundläggningen till S:t Jacobs kyrka påbörjades år 1580 men kyrkan invigdes först 1643. De första ritningarna stod Willem Boy för men murmästaren Hans Ferster var den som avslutade arbetena på 1630–40-talen. Willem Boy (sannolikt född 1520, död 1592) var av nederländsk börd, känd bl a för att ha utfört gravvården för Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Från 1575 kom han att som byggmästare på Stockholms slott leda omdaningen av den gamla medeltidsborgen till en renässansborg. Boy var även involverad i uppförandet av S:ta Clara kyrka och Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Hans Ferster (död 1653), sannolikt av tysk börd, var också ledande...

Läs mer i eget fönster

År 1588 - 1643 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia.

Hans Förster (Byggmästare)

Johan III (Byggherre)

Karl IX (Byggherre)

Willem Boy (Arkitekt)

År 1588 - 1643 Nybyggnad - Korparti

Hans Förster (Byggmästare)

Willem Boy (Arkitekt)

År 1588 - 1643 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1580 Grundläggning av kyrkan påbörjas enligt en korsformig plan. 1588–93 Planerna förändras och bygget påbörjas av en kvadratisk salkyrka med fyra pelare på vilka ett torn skulle vila, stort kor i öster och vapenhus i väster. 1600- Ändrade planer på nytt varvid kyrkorummet förlängs med två travéer, de två västtornen påbörjas. 1633- Efter ytterligare några uppehåll fortsätter bygget på nytt. 1643- Kyrkan invigs.
År 1643 - 1643 Invigning
År 1670 - 1679 Fast inredning - läktare
Två nya läktare byggs, var och en med en egen förstuga i form av två halvrunda utbyggnader på vardera sida om sydportalen.
År 1680 - 1719 Nybyggnad - Sakristia
År 1698 - 1700 Ändring - tillbyggnad
Sakristian utökas med två rum, varav det östligaste rivs på mitten av 1800-talet.
År 1723 - 1723 Brand - delvis förstörd
Tornet skadas vid en eldsvåda.
År 1730 - 1739 Nybyggnad - Torn

Carl Hårleman (Arkitekt)

Göran Josuae Adelcrantz (Arkitekt)

År 1745 - 1746 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1745 - 1746 Fast inredning - orgel, orgelverk

Olof Hedlund (Orgelbyggare)

År 1770 - 1779 Underhåll - målningsarbete
Den tidigare direkt på teglet rödmålade kyrkan avfärgas i grått.

Erik Palmstedt (Arkitekt)

År 1770 - 1779 Ändring - tillbyggnad
Salubodar uppförs längs sydfasaden.

Erik Palmstedt (Arkitekt)

År 1814 - 1816 Fast inredning - predikstol

Carl Fredrik Sundvall (Arkitekt)

År 1814 - 1816 Fast inredning - bänkinredning

Carl Fredrik Sundvall (Arkitekt)

År 1814 - 1816 Fast inredning - läktare

Carl Fredrik Sundvall (Arkitekt)

År 1814 - 1816 Fast inredning - altaruppsats
År 1814 - 1816 Ändring - restaurering
Renovering av interiören då det bl a läggs ett trägolv över det gamla gravstensgolvet och kyrkorummet får en rad nya inslag; altaruppsats, korskrank, predikstol, bänkar, läktare och belysning. Utbyggnaderna i form av förstugor till läktarna på sydsidan rivs.

Carl Fredrik Sundvall (Arkitekt)

År 1825 - 1830 Fast inredning - predikstol

Jacob Axel Gillberg (Konstnär)

År 1825 - 1830 Fast inredning - altaruppsats

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1825 - 1830 Specifika inventarier - altartavla

Fredric Westin (Konstnär)

År 1860 - 1869 Ändring - ombyggnad, interiör
Familjen Horns gravkor i den östligaste travén i det södra sidoskeppet läggs till kyrkorummet som också förses med gasbelysning i form av 1450 gaslågor.
År 1892 - 1894 Fast inredning - bänkinredning

Carl Möller (Arkitekt)

År 1892 - 1894 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålning på väggar och valv.

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1892 - 1894 Fast inredning - altaruppsats

Carl Möller (Arkitekt)

År 1909 - 1910 Underhåll - exteriör
Utvändig reparation (bl a ny sockel, nytt tak).
År 1914 - 1914 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk med 63 stämmor.

Zetterqvist & Son (Orgelbyggeri)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Sakristia
Den östra sakristian tillkommer.
År 1932 - Okänt Underhåll - omputsning
År 1936 - 1937 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolv byts ut till stengolv.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Fast inredning - läktare
De nedre läktarna i norr och söder rivs och orgelläktaren förstoras och byggs om.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Ändring - restaurering, interiör
Genomgripande renovering av interiören: dekormåleriet på väggar och i valv kalkas över i vitt, bänkgavlarna förändras, ny altaruppsats och altarring, det östra korfönstret muras igen från insidan och övriga korfönster fernissas mörka, dopkapell i sydöstra travéen inreds med draperimålning, de nedre läktarna i norr och söder rivs, nya vindfång, orgelläktaren förstoras och byggs om, trägolv byts ut till stengolv, nya ljuskronor samt skrudrum i f d pann- och kolrum.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Fast inredning - altaruppsats

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Fast inredning - altarring

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

År 1968 - 1969 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasadrenovering varvid kyrkan avfärgas i rött.
År 1968 - 1969 Underhåll - fönster
År 1968 - 1969 Ändring - restaurering
Utvändig och invändig restaurering och reparation.

von Schmalensee A. & Sjöström J. (Arkitekt)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med bevarad orgelfasad från 1740-talet.
År 1990 - 1999 Konservatorsarbeten
Konservering av stenportalerna.
År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, interiör
Textilförvaring i södra sidoskeppet p g a fukt i källarens skrudrum.
År 2004 - 2006 Underhåll - Omputsning, exteriör
År 2004 - 2006 Underhåll - fönster
De fyra korfönstren rengörs från 1930-talets fernissa.