Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

PARTILLE UGGLUM 194:14 - husnr 1, SÄVEDALENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1136.29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄVEDALENS KYRKA (akt.)

1959 - 1959

1959 - Okänt

Västra Götaland
Partille
Västergötland
Partille
Sävedalens församling
Göteborgs stift
Östra Fjällvägen 1, Östra Fjällvägen 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Sävedalens kyrka byggdes 1959, efter ritningar av Axel Forssén. Interiört har förändringar skett i början av 1990-talet då kyrksalens bakre del delades av med en glasvägg och en ny utrymningstrappa byggdes från läktaren.

1989 gavs bygglov till att bygga till kyrkan åt väster på gården som bildas mellan den administrativa delen och kyrkan, med ny sakristia. Denna tillbyggnad har påbörjats efter inventeringstillfället, under sommaren 2003. Expeditionsdelen har också förändrats.

År 1959 - 1959 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1959 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny trappa till läktaren, glasvägg som delar av den bakre delen av kyrkosalen.
År 2000 - 2000 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - tillbyggnad
Ny sakristia åt väster, den befintliga byggs om till kapprum.