Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖLNDAL JÄRNEKEN 1 - husnr 1, STENSJÖKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1131.07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENSJÖKYRKAN (akt.)

1973 - 1973

1973 - Okänt

Västra Götaland
Mölndal
Västergötland
Mölndal
Stensjöns församling
Göteborgs stift
Gunnebogatan 18, Portogatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Kyrkan byggdes 1973, då bestod den enbart av en kyrkosal samt samlingsutrymmen i suterrängplan.

1986 gjordes en större tillbyggnad med församlingshem och pastorsexpedition. Samtidigt gjordes stora delar av inredningen om, i kyrkorummet flyttades altaret från den södra väggen till det nordöstra hörnet, och hela rummet fick en diagonal orientering med nya bänkkvarter och golvplattor. Färgsättningen förändrades troligtvis också till den nuvarande gröna. Idag består den bakre väggen av ett glasparti ut mot entréhallen. Enligt nybyggnadsritningarna fanns ett vapenhus i entréhallen,...

Läs mer i eget fönster

År 1973 - 1973 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Arne Nygård (Arkitekt)

Kjell Malmqvist (Arkitekt)

År 1973 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1985 - 1985 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad med kontorsutrymmen, församlingssal, kök m m.
År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av bl a entré (vapenhus) och kyrkorum.