Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG UTBY 753:344 - husnr 1, UTBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05 43 16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
UTBY KYRKA (akt.)

1917 - 1920

1923 - 1923

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Nylöse församling
Göteborgs stift
Vallareleden 29

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

BYGGNADSHISTORIK
Utby finns omnämnt i skriftliga källor från 1400- och 1500-talet. Sedan sockenkyrkan hade förstörts under 1500-talet blev Utby en del av Partille socken.

Utby kyrka uppfördes efter en insamling av privata medel. Det var de boende i villasamhället Utbynäs, med Hulda Mattsson i spetsen, som var initiativtagare. Genom att kyrkan uppfördes helt på privat initiativ hamnade den vid sidan av de procedurer av granskande och godkännande som vanligen följde med ett kyrkobygge. Bygget utfördes av byggmästarna Gustafsson i Borås efter ritningar av arkitekt Arvid Bjerke (1880-1952). Biskop Edvard Rhode invigde bygget genom att...

Läs mer i eget fönster

År 1917 - 1920 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Utby kyrka ritas av arkitekt Arvid Bjerke (1880-1952) och den 20 december 1917 invigs grunden. Kyrkan står färdig 1920.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1923 - 1923 Invigning
Utby kyrka invigs den 25 mars 1923, på Palmsöndagen, av biskop Edvard Rhode

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1923 - 1923 Nybyggnad
Långhus, kor, sakristia, vapenhus, torn

Arvid Bjerke (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Specifika inventarier - dopfunt
En dopfunt av förgyllt trä skänks till kyrkan av fru Georgina Nyström. Dopfunten är tillverkad efter en ritning av R.S Anderberg.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1952 - 1952 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering av kalkputsmålningen. Utförs av konstnären Brocke.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, interiör
1960 utökning av läktaren efter förslag av Nernst Hansson, den befintliga barriären återanvändes, men i nytt läge.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1963 - 1963 Underhåll - takomläggning
Utvändig fogning av fasaderna samt omläggning av takteglet.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1977 - 1977 Fast inredning - altarring
Bordsaltaret tillkom liksom den tresidiga altarringen. Formgivare var arkitekt Gunnar Nilsson, Bo Cederlöfs Arkitektkontor, Göteborg och tillverkades av C.O. Ahlgrens Marmorindustri, Mölndal.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1995 Teknisk installation
En liten orgel från Billdals kyrka placerades i Utby kyrkas kor. Kyrkan försågs med en ljusbärare. Vidare utfördes åtgärder för att förbättra belysningen i kyrkan och högtalaranläggningen byttes. De främre bänkraderna tas bort.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll
Stuprören är markanslutna och utgjordes ursprungligen av koppar, men dessa har, efter upprepade stölder, under 2000-talets början utbytts mot brunmålade plåtrör.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk installeras. Orgeln har följande uppbyggnad: 1 st Huvudorgelverk (inget pedalverk) med 14 st stämmor fördelade på två manualer. Spelbordet som är fristående flyttas fram, närmare läktarbarriären och ett nytt spelbord, ritat av Lars Nordung, placerades i koret på södra sidan.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
I april år 2004 observerades springor vid takfoten och kantbalken. Dessa föreslogs åtgärdas med elastisk fog samt komplettera med brottningslist för att förhindra fortsatt vatteninträngning. En tunn kontrollinje ritades utefter yttre kantbalken för framtida utredning om fortsatta rörelser. Vid tillfället sågs även fogarna runt fönstren över. Sommaren 2005 utförde Dennis Eriksson Byggare AB ytterligare åtgärder på kyrkans fasader. Tornet ommålades och långhustes partiellt skadade cementfogar bortbilades och ersattes av nya fogar av cement.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)