Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG JOHANNEBERG 29:1 - husnr 1A, JOHANNEBERGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 04/0707

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JOHANNEBERGSKYRKAN (akt.)

1940 - 1940

1940 - 1940

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Johannebergs församling
Göteborgs stift
Viktor Rydbergsgatan 39

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995


Johannebergs församling bildades 1929 i samband med utbyggnaden av den nya stadsdelen Johanneberg. Den nya församlingen skapades genom en delning av Vasa församling. Inledningsvis nyttjade man ett träkapell som tidigare hört till Gibraltar fattigvårdsanstalt.

Under 1933-34 hölls en arkitekttävling för att bestämma utformningen av den nya Johannebergskyrkan. Tävlingen lockade drygt 150 tävlanden och bland dessa valde en enig prisnämnd Sigfrid Ericsons förslag till utförande. Johannebergskyrkan var den första större kyrkobyggnad som uppfördes i Göteborg efter perioden 1908-1915, då Annedals-, Vasa- och Masthuggskyrkorna tillkom. Int...

Läs mer i eget fönster

År 1940 - 1940 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel byggdes av A Lindegrens Orgelbyggeri AB

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1940 - 1940 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1940 - 1940 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Sammanbyggt med kyrksal (i söder)

Lars Hansson (Byggmästare)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Nybyggnad - Torn

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Nybyggnad - Sakristia
Ingår i samma tillbyggnad som kyrksalen.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1940 - 1940 Nybyggnad - Korparti

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Arkitekturbunden utsmyckning
Altaruppsatsen kom på plats

John Lundqvist (Konstnär - Skulptör)

GSM arkiv (Arkiv)

År 1960 - 1960 Ändring - tillbyggnad
Församlingshemmet uppfördes norr om kyrkan.

Ragnar Ossian Swensson (Arkitekt)

GSM arkiv (Arkiv)

År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring av konfirmandsal/kyrksal.

Göran Erro (Arkitekt)

GSM arkiv (Arkiv)

År 1977 - 1977 Underhåll
Invändig renovering. Upphöjningen under bänkarna togs bort, de främsta bänkarna i varje kvarter togs bort och avståndet mellan resterande ökades. Orgeln restaurerades.

RAÄ Dnr 1790/77 (Arkiv)

År 1987 - 1987 Underhåll - exteriör
Reparation av tornets fasader samt byte av koppartak.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1988 - 1988 Underhåll - interiör
Montering av akustikväv i långhusets tak, samt ommålning av detsamma.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad
Inredning av WC i vapenhuset.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1995 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades och byggdes ut med två stämmor.

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Lilla kyrksalen ombyggd till ett samlingsrum. Fast inredning borttagen, golvet täckt med plastmatta.
År 2004 - 2004 Underhåll - exteriör
Omfogning av tornet.