Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG HEDEN 705:11 - husnr 5, PALMHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Bild Palmhuset högupplöst Bild 011.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
PALMHUSET (akt.)

1878 - 1878

1878 - 1878

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Nya allén 11

Park och trädgård - Palmhus

Park och trädgård - Växthus

Park och trädgård - Växthus

Park och trädgård - Palmhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Växthusen i Trädgårdsföreningen hade aldrig fått de dimensioner eller den utformning de representativa växthusen i Europas botaniska trädgårdar hade. Trädgårdsmästaren Georg Löwegren, som kom till Trädgårdsföreningen 1859, såg en stor brist i detta. Han hade gjort flera framstötar till Trädgårdsföreningens styrelse och påpekat i hur dåligt skick de redan befintliga växthusen befann sig i. Styrelsen lyssnade så småningom och 1877 tillsattes en kommitté för att utreda frågan. Från den skotska firman Alexander Shanks & Son i Arbroath skickade man efter ritningar och kostnadsförslag. Men eftersom den översända kalkylen slutade på summan...

Läs mer i eget fönster

År 1878 - 1878 Nybyggnad
År 1878 - 1878 Nybyggnad