Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALMSTAD VAPNÖ 3:2 - husnr 1, VAPNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VAPNÖ KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

Halland
Halmstad
Halland
Vapnö
Söndrum-Vapnö församling
Göteborgs stift
Vapnö 212

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Vapnö kyrka, vars tidigaste delar är från 1350-talet, är en murad stenkyrka med rektangulärt långhus samt gravkor utbyggt på östgaveln. I väster finns ett torn, och på kyrkans norra sida en vidbyggd sakristia. I långhusets västra del ingår betydande mursträckningar av en medeltida stenkyrka som hade romansk planform med smalare kor, vars östliga avslutning är okänd.

År 1767 omdanades kyrkan till en salkyrka och utvidgades i öster genom att det smalare koret revs och ersattes med ett kor i jämnbredd med långhuset. Samtidigt tillfogades det Staël von Holsteinska gravkoret avsett för personer från godset Vapnö.

1874-76 uppfördes ett ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Korkyrka.
År 1100 - 1349 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfat i mässing, s k Nürnbergerfat från 1599.
År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1500 - 1599 Fast inredning - predikstol
År 1767 - 1767 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor för släkten Staël von Holstein i öster.
År 1767 - 1767 Ändring - ombyggnad
Korparti rakt, omdanande till salkyrka
År 1789 - 1789 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla och altaruppsats.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1874 - 1876 Nybyggnad - Torn
Indraget torn i väster, ersatte ett äldre i trä.

C M Svensson (Byggmästare)

Otto August Mankell (Arkitekt)

År 1874 - 1876 Ändring - ombyggnad
Exteriören förändras i nygotisk stil. Bl a får långhusets fönster sin spetspågiga form.
År 1877 - 1877 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Carl Johannes Carlsson (Orgelbyggare)

Johannes Andersson (Orgelbyggare)

År 1914 - 1914 Underhåll
Renovering av predikstol, träkrona och altartavla.

A W Fallqvist (Konservator)

Landsantikvariens Arkiv, d nr 1030/2914 (Arkiv)

År 1928 - 1928 Ändring - restaurering
Restaureringsarbeten i koret.
År 1953 - 1954 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

R Havner (Byggmästare)

År 1953 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
År 1953 - 1954 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Konservering av predikstol, altartavla, fragment av plafondmålning.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Landsantikvariens Arkiv, d nr 118:33743 (Arkiv)

År 1983 - 1983 Ändring - restaurering
Nytt altare, restaurering av dopaltare, förstärkning av läktare och bjälklag i klockplan, ommålning av bänkgavlar, takgesims, tak, balkar, väggar, dörrar, fönster, orgelläktarens front, socklar m.m. Putslagning, reparation av bänkar. Nya tornluckor. Kyrktornets plåttak ommålas. Konserveringsåtgärder på altartavla, rengöring av predikstol samt undersökning på målningar i tak m.m.

Anders Darwall (Konservator)

Svend Boch Andersen (Arkitekt)

Landsantikvariens Arkiv, d nr 292/83 (Arkiv)

År 1983 - 1983 Fast inredning - altare
År 1988 - 1988 Ändring - restaurering, exteriör
Rengöring av fasad genom sandblästring, rengöring av plåttak genom högtryckstvätt, utlagning, 2 ggr strykning med KC-färg respektive målning med oljefärg. Målning av snickerier, fönster, dörrar, underslag, stuprör, mm.

Bröderna Bergström (Byggmästare)

Landsantikvariens Arkiv, d nr.328/88 (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll
Reparationsarbeten på tornet.