Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALMSTAD TRÖNNINGE 26:1 - husnr 1, TRÖNNINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1827-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TRÖNNINGE KYRKA (akt.)

1893 - 1894

1893 - 1894

Halland
Halmstad
Halland
Trönninge
Snöstorps församling
Göteborgs stift
Västra vägen 31

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

TRÖNNINGE KYRKA uppfördes 1893-94 i nygotisk stil efter ritningar av stadsarkitekten i Halmstad Sven Gratz. Kyrkan ersatte en medeltida föregångare, belägen ca 40 meter åt sydväst, som revs 1896. Tornet kröns av en högsträckt spira, sedan byggnadstiden klädd med fjällmönstrad zinkplåt. Övriga tak täcks sedan 1959 med kopparplåt. Korfönstren igenmurades helt 1951 och utgörs i exteriören idag av gråputsade ytor. Samtidigt insattes nya mindre fönster på högre höjd, vilket medförde att kopparplåtar nu sitter under fönstren.

Kyrkorummet präglas av renoveringar under 1900-talet och av äldre inventarier. Kvar från byggnadstidens nygotiska...

Läs mer i eget fönster

År 1598 - 1598 Fast inredning - predikstol

Holger målare (Konstnär)

År 1701 - 1701 Fast inredning - altaruppsats

Gustaf Kihlman (Hantverkare - Snickare)

År 1807 - 1807 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utökning mot norr.
År 1887 - 1887 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
År 1893 - 1894 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Salkyrka med långhus, absid, sakristia och västtorn.

J. P. Andersson (Byggmästare)

Sven Gratz (Arkitekt)

År 1893 - 1894 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1894 - 1894 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Fasad och pipor.
År 1951 - 1951 Ändring - restaurering
Skärmväggar av lättbetong (siporexplattor) uppfördes mot innerväggarna för att motverka fuktproblem med radiatorer. Nya fönster installerades på högre höjd och korfönstren igenmuras. Läktaren utökas. Ett välvt innertak ersatte den ursprungliga nygotiska, synliga träkonstruktionen. Altartavla, predikstol, krucifix, fattigbössa, snidade krön till nummertavla, plakattavla m.m återförs från Hallands Museum. Altarringen byggs om, samt utbyte av vissa färgade rutor i långhusets fönster. Ny fot och baldakin till predikstolen efter ritning av Wetterqvist.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Konservatorsarbeten
Predikstol, altaruppsats och medeltida krucifix konserverades.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

År 1952 - 1952 Specifika inventarier - dopfunt
Medeltida stil.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altarringen dekorerades med tre målningar föreställande fottvagningen, nattvarden och Kristus bärande sitt kors.

Erik Olson (Konstnär)

Landsantikvariens Arkiv, d nr 140:53/43 (Arkiv)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1959 - 1959 Ändring - ombyggnad, yttertak
Skiffertaket ersattes av kopparplåt.
År 1978 - 1978 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan var putsad med kalkcementbruk och avfärgad med en latexfärg. Fukt- och mögelskador hade uppstått. Kyrkans lösa puts nedknackades. Sprickor uppskrapades. Väggarna tvättades med ammoniaklösning. Lagningar skedde med kalkbruk. Ommålning skedde med silikatfärg fabrikat Nordsjö. Fönster och dörrar målades. Bänkarna målades om och försågs med nya klädkrokar. Ändring av utformning av altarnischen i sakristian.
År 1985 - 1985 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nya kyrkogården invigs.
År 2001 - 2001 Ändring - restaurering, exteriör
Omfogning med kalkbruk förstärkt med portlandcement. Målning av samtliga exteriöra snickerier såsom fönster, dörrar, luckor m.m., Ny ventilation samt ny plåtslagning av tornspira.