Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALMSTAD GETINGE 3:81 - husnr 1, GETINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2009-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GETINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

Halland
Halmstad
Halland
Getinge
Getinge-Rävinge församling
Göteborgs stift
Göteborgsvägen 712

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

GETINGE KYRKA har medeltida ursprung och i den nuvarande kyrkobyggnaden ingår medeltida murverk i långhusets västra del. Det Brummerska gravkoret, bekostat av ägarna till Fröllinge gods, uppfördes 1794. Det nuvarande stentornet (1819) ersatte ett äldre trätorn. Långhuset förlängdes österut 1830 efter ritningar av Carl Gustaf Blom Carlsson. Korpartiet fick då sin nuvarande rundade avslutning och de stora rundbågiga fönsteröppningarna fick sin utformning. 1890 vidbyggdes sakristian i norr och tornet fick ett nygotiskt utseende under Göteborgsarkitekten Carl Fahlströms ledning. Västportalen försågs med gjutna kolonner med tärningskapi...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus med kor
År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1687 - 1687 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt

Marcus Jäger (Konstnär)

År 1695 - 1695 Fast inredning - läktare
läktare
År 1794 - 1795 Nybyggnad - Gravkor
Brummerska gravkoret
År 1819 - 1819 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1830 - 1830 Ändring - ombyggnad
Nu revs vapenhus, kor och absid och byggnaden förlängdes österut och fick ett rundat korparti.

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1845 - 1845 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats med dubbla kolonner och ett förgyllt kors i centrum med törnekrona och svepning.

Carlberg (Konstnär)

Ekman (Konstnär)

År 1860 - 1860 Fast inredning - predikstol
Predikstol

J Andersson (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1890 - 1890 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.

A J Gustafsson (Byggmästare)

Carl Fahlström (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1890 - 1890 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare.
År 1890 - 1890 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornets övre del rivs och ett nytt med tinnar och utsprång i nygotik byggs.

Carl Fahlström (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
invändig ommålning efter förslag av målaremästaren Johannes Sofus Thomsen i Halmstad.
År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkgavlarna byttes, nytt trägolv lades över det gamla under bänkarna och hela kyrkan målades om invändigt.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornöverdelens arkitektur förenklades.

Burt Stenberg (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
Orgel och orgelfasad.
År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiören målades om i blå och grå färger, från att tidigare ha varit i röda och grå nyanser. Runstenen från 1200-talet, som ursprungligen var inmurad i södra kyrkväggen, placerades på en sockel i vapenhuset.

Johannes Olivegren (Arkitekt)

T Larsson (Byggmästare)

År 1999 - 1999 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Minneslund tillkommer NO om kyrkan.
År 2000 - 2000 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ny kyrkogård tillkommer i NO