Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VADSTENA SLOTTSFOGDEN 8 - husnr 1, VADSTENA RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9812C2EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VADSTENA RÅDHUS (akt.)

1490 - 1490

1490 - 1490

Östergötland
Vadstena
Östergötland
Vadstena
Vadstena församling
Linköpings stift
Rådhustorget 5

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Häkte / arrest

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Häkte / arrest

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden, som är Sveriges äldsta bevarade rådhus, har uppförts i tre etapper. Den äldsta delen, som utgörs av salsbyggnaden med gråstensmurar i två våningar, kan ha uppförts 1490. Den höga tornbyggnaden av tegel byggdes möjligen under 1500-talets första årtionden. 1691 ersattes tornets ursprungliga trappgavlar av den nuvarande huven med lanternin. Den i vinkel utbyggda lilla rådstugan tillkom vid en omfattande renovering 1728 i stället för en tidigare rådstuga, uppförd efter en brand 1567. Den utformning rådhuset erhöll 1728 har till stor del bibehållits, men rådstugans och salsdelens ursprungliga sadeltak utbyttes 1776 mot de nuva...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset i Vadstena är byggt av sten i två våningar med ett fem våningar högt torn. Fasaderna är vitslammade saknar dekor eller listverk. Tornet har ett kopparplåtskott huvtak som kröns av en lanternin med vindflöjel och och byggnaden i övrigt har ett brutet sadeltak, också det täckt av koppar. Huvudentrén mot torget nås via en monumental dubbeltrappa. Genom en liten förstuga når besökaren in i rådsalen som är rektangulär till formen och har fönster åt två håll. Ovan ingången till salen står devisen: "Olag måste med lag bättras". Den nuvarande utformningen av rådsale...

Läs mer i eget fönster

År 1490 - 1490 Nybyggnad
Tingsrätten i Motala håller ting en gång om året i salen. Byggnaden fungerade som rådhus mellan början av 1400-talet fram till 1948. Vid tings- och rådhusinventeringen 1998 fungerade byggnaden som sammanträdeslokal för kommunala nämnder och styrelser, samt som utställningslokal och restaurang.
År 1490 - 1490 Nybyggnad
År 1500 - 1519 Nybyggnad - Torn
År 1728 - 1728 Ändring - tillbyggnad
Lilla rådstugan
År 1916 - 1916 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering av rådhussalen

Erik Fant (Arkitekt)

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

Sigurd Curman (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Ändring - restaurering

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Ändring - restaurering

Erik Lundberg (Arkitekt)