Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VADSTENA KÄLLSTAD 14:1 - husnr 1, KÄLLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Källstad kyrka, 25

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄLLSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1865 - 1865

1868 - 1869

Östergötland
Vadstena
Östergötland
Källstad
Dals församling
Linköpings stift
Källstad 401

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Källstad kyrka uppfördes av kalksten under 1100-talet med rektangulärt långhus, smalare absidkor samt ett östtorn över långhuset. Endast omkring femton östtornskyrkor är kända i landet, varav tre finns bevarade i Östergötland. Förutom det bevarade östtornet till Källstad kyrka är även Ask kyrka och den kraftigt ombyggda kyrkan i Ödeshög östtornskyrkor. I tornets första våning finns ett tunnvälvt kapell, som i öster har en altarnisch omgiven av en murad baldakin med en trekantig gavel buren av två smäckra kolonner med baser och kapitäl. Anordningen, som är mycket exklusi...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
Ursprungligen uppfört som östtorn, numera är tornet sidoställt i väster.
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten med långhus och smalare absidkor samt östtorn. Tornet är bevarat.
År 1225 - 1275 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten med odekorerad cuppa, sannolikt lokalt tillverkad.
År 1673 - 1673 Fast inredning - predikstol
Predikstol, skänkt av länsman Måns Larsson, Hånger, renoverades och ommålades 1798, bokbrädan återstår och är uppsatt på läktarbarriären.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1676 - 1676 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka, skänkt av länsman Måns Larsson, Hånger, spräckt 1735, omgjuten och förstorad 1739 och 1814.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1711 - 1711 Specifika inventarier - altarskåp
Altaruppsats, tillverkad av Olov Wiström, delar finns bevarade.

Olof Wiström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1739 - 1739 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan från 1676 omgjuten, även 1814.
År 1796 - 1796 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten av Jonas Magnus Fries, Jönköping.

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

År 1797 - 1797 Ändring - ombyggnad
Större fönsteröppningar togs upp, ett nytt fönster togs upp i korväggen och altartavlan flyttades till norra långsidan. Valvet i en nykyrka på norra sidan av okänd ålder nedtogs och ersattes med ett brädvalv.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1814 - 1814 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan från 1676 omgöts av Jonas Magnus Fries, Jönköping.

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

År 1841 - 1848 Fast inredning - orgel
Orgel, byggd av klockare Per Jonsson ersattes av en ny 1869-70, vilken i sin tur ersattes av en ny 1952.

Per Erland Jonsson (Orgelbyggare)

Carlsson, Sten L, Svenska kyrkorglar Unnerbäck, R Axel, Orgelinventarium (Arkiv)

År 1865 - 1865 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1865 - 1865 Nybyggnad - Korparti

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1868 - 1869 Nybyggnad
Ny kyrka av sten intill det medeltida tornet. Arkitekt Ludwig Hawerman, Överintendentsämbetet.

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1868 - 1869 Fast inredning - predikstol
Predikstol och bänkinredning.
År 1868 - 1869 Fast inredning - bänkinredning
Predikstol och bänkinredning.
År 1870 - 1870 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1841-1848 ersattes av en ny, byggd av klockaren Per Jonsson med material från den tidigare orgeln samt material från en riven orgel i Svanshals kyrka, tillverkad av Jonas Wistenius 1740, ersattes av en ny 1952.

Per Erland Jonsson (Orgelbyggare)

Linköpings stifts tidningar 1965 (Arkiv)

År 1870 - 1870 Invigning
Invigning 1 januari.
År 1878 - 1878 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla målad av Ludvig Frid, skänkt av kyrkovärden Gustav Andersson, Källstad. Det ursprungliga korset placerades bredvid koret.

Ludvig Frid (Konstnär)

Östgöta Bladet 1918-11-09 (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönstren på var sida om altartavlan igenmurades, det runda fönstret över altartavlan murades igen och ersattes av ett litet korsformat fönster med gult glas. Bänkinredning m m målades i enhetlig ljusgul ton. Väggar och valv kalkades i blekt gulvitt (obränd terra + citrongult). Arkitekt Erik Lundberg.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning, bänkvärmare och belysning.
År 1948 - 1948 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning, bänkvärmare och belysning.
År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1870 ersattes av en ny, byggd av Nils Hammarberg.

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Linköpings stifts tidningar (Arkiv)

År 1952 - 1952 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen från 1711 som förvarats på tornkammaren samt ljuskronor av trä konserverades. Konservator Bertil Bengtsson, Linköping.

Bertil Bengtsson (Konservator)

År 1970 - 1970 Underhåll - interiör
Ommålning av den fasta inredningen i gröngul ton.
År 1981 - 1981 Underhåll - exteriör
Omläggning av takplåten på tornet, nytillverkning av lucka till tornet, fasaderna högtryckstvättades, lagades samt målades i grå ton.

Östgöta Correspondenten 1981-10-29 (Arkiv)