Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖDESHÖG RÖK 2:1 - husnr 1, RÖKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Röks kyrka, 11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÖKS KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1842 - 1845

Östergötland
Ödeshög
Östergötland
Rök
Ödeshögs församling
Linköpings stift
Rök kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:
KYRKOBYGGNADEN I samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes 1842-1845 revs den medeltida kyrkan. Den var belägen på ungefär samma plats som den nuvarande. Den rivna medeltidskyrkan var uppförd av kalksten på 1100-talet med ett rektangulärt långhus och ett smalare absidkor. I väster fanns ett kraftigt torn, som sannolikt var samtida med kyrkan eller tillbyggt strax efter.
Rivningen började 1843. Hela den gamla kyrkan brändes till kalk, en del såldes även till Svanshals som var i färd att bygga om sin kyrka.

Den nya kyrkan uppfördes av sten och tegel med ett rektangulärt långhus med...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nybyggnad - Kyrka av kalksten med rektangulärt långhus, västtorn och smalare absidkor. Riven.
År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntscuppa av kalksten.
År 1661 - 1661 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av grå kalksten med svart och rödbrun målning, tillverkad vid Mikael Hackes verkstad.

Michaels Hackes verkstad (Hantverkare)

År 1745 - 1745 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1751 - 1751 Fast inredning - orgel
Orgel, ursprungligen byggd 1652 av Per Jönsson i Skänninge, ombyggd av Jonas Wistenius i samband med flytten till Röks kyrka, ersattes av en ny 1871.

Jonas Wistenius (Orgelbyggare)

Per Jönsson, Hjortsberga (Orgelbyggare)

År 1759 - 1759 Fast inredning - predikstol
Predikstol, ersattes av en ny 1844. Förvaras nu under läktaren, färgskikten är original.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1842 - 1845 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Rektangulärt långhus med rakslutet korparti, halvrund sakristia i öster, västtorn. Ritningar av byggmästare Abraham Nyström och arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson. Byggmästare Abraham Nyström och sonen August Nyström.

Abraham Nyström (Byggmästare)

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1842 - 1845 Nybyggnad - Torn

Abraham Nyström (Byggmästare)

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1842 - 1845 Nybyggnad - Sakristia

Abraham Nyström (Byggmästare)

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1842 - 1845 Nybyggnad - Korparti

Abraham Nyström (Byggmästare)

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1843 - 1843 Rivning
Medeltidskyrkan revs.
År 1843 - 1844 Fast inredning - predikstol
Predikstol, ritad av Abraham Nyström.

Abraham Nyström (Arkitekt)

År 1843 - 1844 Fast inredning - läktare
År 1843 - 1844 Fast inredning - bänkinredning
År 1843 - 1844 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla "Jesu i Getsemane", målad av Carl Fredrik Lind (Linn), samtida inramning.

Carl Fredrik Lind (Konstnär)

År 1845 - 1845 Invigning
17 augusti av biskop Joc Hedrén.
År 1862 - 1862 Ändring
Rökstenen, som inmurades i vapenhusets södra vägg 1844, påträffades och frigjordes, placerades vid kyrkogårdsmuren.
År 1871 - 1871 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk av Per Larsson-Åkerman, Åkerman & Lund.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1895 - 1895 Teknisk installation - värme
Kaminer vid mittingångarna på södra och norra sidorna.
År 1906 - 1906 Underhåll - exteriör
Lanterninen, eventuellt ommålades hela tornet
År 1914 - 1914 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten av K G Bergholtz, Stockholm.

Kristian (K G) Bergholtz (Klockgjutare)

År 1924 - 1924 Underhåll - exteriör
Snickerierna ommålades.
År 1930 - 1939 Underhåll - målningsarbete
Bänkinredningen ommålades i gråblått efter äldre förebilder.
År 1941 - 1941 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan gjuten.
År 1944 - 1945 Ändring - ombyggnad
Exteriör, putslagning, omkalkning. De bakre bänkraderna borttagna, predikstolen från 1759 placerades där. Tak och snickerier ommålades, väggarna vitkalkades. Elektrisk belysning.
År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad
Exteriör, omkalkning. Ombyggnad, interiör: nya ytterdörrar monterade utanför de befintliga dörrarna på nord- och sydfasaden, nytt vindfång mellan långhus och vapenhus, innanfönster, bänkarna något ombyggda, sannolikt endast lutning av ryggarna, ytterligare tre bakre bänkrader borttogs, altaruppställning, predikstol mm rengjorda, för övrigt ommålning. Sannolikt ombyggdes sakristian vid detta tillfälle. Johannes Dahls arkitektkontor, Tranås. Värmeledning, kaminerna borttogs.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna på orgelläktarens norra sida borttogs för att ge mer plats för kören.
År 1964 - 1964 Underhåll - exteriör
Kalkning, målning av snickerier, omförgyllning.
År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1871 restaurerad av Åkerman & Lund.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1976 - 1976 Ändring - ombyggnad, exteriör
Västingångens trappa gjordes om.
År 1996 - 1997 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt galvaniserat plåttak på långhus, lanternin, absid, ersatte den sannolikt ursprungliga takbeläggningen av svartmålad järnplåt. Utbyte av rötskadat timmer i och runt lanterninen, nytt räcke till lanterninen efter äldre förebild, målning av lanterninen samt förgyllning av korset. Absidens takfönster nytillverkat efter äldre förebild. Isolering m m av långhusvind. ARKSAM Uno Söderberg Arkitektkontor AB, ATRIO Arkitekter, Västervik.

ARKSAM AB (Arkitektkontor)

ATRIO Arkitekter Västervik AB (Arkitektkontor)

Uno Söderberg (Arkitektkontor)

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1997 - 1997 Konservatorsarbeten
Konservering av det medeltida altarskåpet, predikstol m.m. Östergötlands länsmuseum.

Östergötlands länsmuseum (Konservator)

År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av de galvaniserade taken.
År 2003 - 2004 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagningar, omkalkning, målning av snickerier på långhuset. ATRIO Arkitekter, Västervik

ATRIO Arkitekter Västervik AB (Arkitektkontor)