Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖDESHÖG DOMAREN 5 - husnr 1, LYSINGS HÄRADS TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9812C08EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LYSINGS HÄRADS TINGSHUS (akt.)

1790 - 1810

Östergötland
Ödeshög
Östergötland
Ödeshög
Ödeshögs församling
Linköpings stift
Storgatan 13, Tingshusgatan 2

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Polishus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är en tvåvåningsbyggnad med inredd vind, fasaderna är klädda med vitt mexitegel och taket har formen av ett sadeltak. Huvudentrén är centralt placerad i fasaden som vetter mot gatan. Idag ser huset ut som ett ordinärt hyreshus men enligt ett gammalt fotografi från 1948, som finns i arkivet (se kopia i Bergqvists utredning, Mjölby tingsrätt) var tingshuset putsat, och förmodligen döljs en reveterad timmerstomme under teglet.

Det verkar orimligt att den befintliga byggnaden är uppförd på 1700-talet men det saknas uppgifter om senare nybygge. De ritningar (...

Läs mer i eget fönster

År 1790 - 1810 Nybyggnad
Exakt när tingshuset uppfördes är okänt. Enligt tingsrättens egna uppgifter användes huset som tingshus från 1724. Det verkar dock orimligt att den befintliga byggnaden är uppförd 1727 men uppgift saknas om senare nybygge. Ritningarna som finns bevarade tyder emellertid på att ett nytt tingshus planerades eller tillkom i slutet av 1700-talet. Byggnaden fungerade som tingshus fram till 1919.

Lysings härads tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)

År 1855 - 1865 Ändring - ombyggnad
Efter renoveringen på 1860-talet låg tingssalen i sydöstra delen av bottenvåningen med fönster åt långsidan i söder och mot kortsidan i öster.
År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad
Efter en grundlig reparation fick huset delvis nya funktioner. I bottenvåningen tillkom polisstation och i den övre våningen landsfiskalsexpedition och en bostadslägenhet. Även vindsvåningen inreddes till två bostäder.