Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅTVIDABERG HANNÄS KYRKA 2:1 - husnr 1, HANNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2615-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HANNÄS KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1400 - 1499

1884 - 1885

1884 - 1885

Östergötland
Åtvidaberg
Småland
Hannäs
Åtvids församling
Linköpings stift
Hannäs

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2003:

KYRKOBYGGNADEN
Den äldsta kända kyrka i Hannäs var en träkyrka, uppförd under 1100- eller 1200-talen. Den ersattes på 1400-talet av en stenkyrka med långhus, kvadratiskt kor och sakristia i norr. Stenkyrkan revs i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes 1885. Efter flera års stridigheter om var den nya kyrkan skulle byggas, skänkte ägarna till socknens största gård, Grävsätter, en tomt belägen ca 1 km norr om den äldre kyrkan.

Kyrkan uppfördes av gråsten i en för tiden typisk stilblandning i nyklassicism och nygotik efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist. Den utgörs av ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av trä.
År 1250 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten från Gotland.
År 1300 - 1350 Arkitekturbunden utsmyckning
Triumfkrucifix.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten, långhus, kvadratiskt kor och sakristia i norr.
År 1754 - 1754 Ändring
Storklockan omgjuten av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1884 - 1885 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor (med skrank) och torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1884 - 1885 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1884 - 1885 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1884 - 1885 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ritningar av arkitekt Albert Törnqvist, uppförd av byggmästarna Larsson och Hallander i Skövde.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

År 1884 - 1885 Arkitekturbunden utsmyckning
Inredningen ritades av arkitekt Ernst Jacobsson.

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av Carl Elfström, Ljungby, renoverad 1961.

Carl Elfström (Orgelbyggare)

År 1885 - 1885 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten av J A Beckman & Co, Stockholm.

Joh. A. Beckman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1885 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin vid långhusväggen. Fanns kvar 1946 enligt ett foto i ÖLM
År 1899 - 1899 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla målad av prosten G A Lundqvist, S:t Anna, ersatte det ursprungliga enkla korset.

Kyrkan (Arkiv)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, interiör
Öppningen mellan koret och den bakomliggande sakristian sattes igen. Väggen målades mörkblå med guldmålade trästjärnor. Interiören målades i övrigt vit.

Ståhlbom, Hannäs Gamla och Nya kyrka. (Arkiv)

År 1957 - 1959 Konservatorsarbeten
Konservering av kyrkoruinen.
År 1960 - 1969 Underhåll - exteriör
Ommålning av fasaderna.
År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1885 renoverades av R Jacoby.

Richard Jacoby (Orgelbyggare)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader för dop- och vigselrum samt förrådsrum, bänkpartier borttogs mot väster samt mot koret, trappan till koret breddades, predikstolen kortades, interiören ommålades, isolering av långhusvinden m.m. Ingenjör Ture Jangvik, K-konsult, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

Kyrkan (Arkiv)

År 1967 - 1967 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, exteriör
Omtäckning av tornets kopparplåtsbeklädnad, ommålning av långhustakets plåt, omputsning av fasader m.m. Ingenjör Ture Jangvik, K-konsult, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Specifika inventarier - textilskåp
Liggande textilförvaring i sakristian.
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Renovering av tak. Delar av originalplåten finns fortfarande kvar på långhuset.

Kyrkan (Arkiv)