Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅTVIDABERG BORKHULT 3:1 - husnr 1, YXNERUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

G Yxnerums kyrka, v. 2007-10-30 081.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
YXNERUMS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1744 - 1744

1798 - 1802

Östergötland
Åtvidaberg
Östergötland
Yxnerum
Åtvids församling
Linköpings stift
Yxnerums kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Det är okänt när Yxnerums medeltida kyrka var uppförd. Den var placerad på den nuvarande kyrkans plats och eventuellt ingår delar av de medeltida murarna i den nya kyrkans östra del.
Den nuvarande kyrkan uppfördes mellan åren 1798-1802 av byggmästare Johan Erik Berg efter ritningar av arkitekt Per Wilhelm Palmroth. P W Palmroth (1765-1825) var verksam vid Överintendentsämbetet och ritade ett stort antal kyrkor. Kyrkan uppfördes av sten utan torn med ett rektangulärt långhus, i öster avdelat i ett rakslutet korparti och sakristia. Exteriören är något varierad mot den för tiden vanliga långhusbyggnaden. Långsidorna avslutas med två br...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Nybyggnad – Kyrka av sten, riven i samband med att den nuvarande kyrkan byggdes 1798. Eventuellt kan medeltida murar kvarstå i den nuvarande kyrkans östra del. Källor: Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860, del 5, Östergötland. Sveriges Kyrkor. Riksantikvarieämbetet. Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv
År 1744 - 1744 Nybyggnad
Nybyggnad – Klockbod av trä

Peter Mattson (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1798 - 1802 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Sakristia och förråd bakom koret i öster. En del murpartier kan kvarstå från medeltidskyrkan i norra och södra långhusmurarna.

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1798 - 1802 Nybyggnad - Korparti

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1826 - 1826 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av mjölnarsonen Carl Magnus Ringström, Ukna, ombyggdes 1850, renoverades1912 och 1984.

Carl Magnus Ringström (Orgelbyggare)

År 1926 - 1928 Ändring - restaurering, interiör
Ändrad färgsättning till den nuvarande, ombyggnad av altarpredikstolen, arrangemang av den nuvarande altaruppsatsen, predikstolen flyttad till norra väggen, ny uppgång till orgelläktaren, ändring av altarring. Arkitekt K M Westerberg. Konservator Sven Sundbaum. Källor se byggnadshistorik.

K. M. Westerberg (Arkitekt)

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1926 - 1926 Teknisk installation - värme
Ny uppvärmning med lågtrycksånga, pannan i tornets källare. Källa, se byggnadshistorik.
År 1926 - 1928 Nybyggnad - Torn

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)