Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALDEMARSVIK TORNET 8 - husnr 1, VALDEMARSVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Valdemarsviks kyrka, 120

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALDEMARSVIKS KYRKA (akt.)

1875 - 1877

1875 - 1877

1975 - 1977

Östergötland
Valdemarsvik
Östergötland
Valdemarsvik
Valdemarsviks församling
Linköpings stift
Kyrkogatan 18

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Valdemarsviks församling bildades först 1919, dessförinnan var Ringarum moderförsamling. Ett kyrkobesök tog större delen av dagen emedan avståndet var två mil. Under en tid fungerade en samlingssal i ett hotell på Storgatan som predikolokal, invigd 1848. Detta var dock ett provisorium och 1870 startade en frivillig insamling av medel för kyrkans byggande, bl a bildade samhällets damer en syförening som genom auktioner, lotterier och basarer samlade ihop en ansenlig summa. Tomten skänktes av godsägare S P Forsberg. Redan 1875 anskaffades ritningar av byggmästare E Schutz...

Läs mer i eget fönster

År 1875 - 1877 Nybyggnad
Långhus och kor

August Eriksson (Byggmästare)

Axel Lindegren (Arkitekt)

E Schütz (Byggmästare)

År 1875 - 1877 Nybyggnad - Korparti
Koret ursprungligen uppfört som sakristia. Fungerar som kor sedan 1977.

E Schütz (Byggmästare)

År 1875 - 1877 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Rektangulärt långhus med rakslutet kor och femsidig sakristia i öster. Byggmästare E Schutz, Norrköping som även utförde ritningar.

E Schutz (Byggmästare)

År 1877 - 1877 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlor målade och skänkta av dekorationsmålaren H Liljequist, Valdemarsvik.

H Liljequist (Konstnär - Dekormålare)

År 1877 - 1877 Invigning
Invigning av biskop Ebbe Gustaf Bring.
År 1905 - 1906 Nybyggnad - Torn

Carl Flodin (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockor gjutna av KG Bergholtz, Stockholm

Kristian (K G) Bergholtz (Klockgjutare)

År 1905 - 1906 Nybyggnad - Torn
Torn. Arkitekt Karl Flodin, byggmästare August Eriksson, Gryt.

Carl Flodin (Arkitekt)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1917 - 1917 Ändring - restaurering
Altarpredikstol, altare, altarring borttogs. Nya bänkgavlar, troligen ritade av Axel Lindegren. Den gamla färgsättningen i vitt och guld med dekorativa målningar på väggar och taklister ändrades till grå med marmoreringsmönster upp till valvet. Vindfång vid norrportalen. Arkitekt Axel Lindegren.

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Fast inredning - predikstol
Predikstol ritad av Axel Lindegren placerades på den norra väggen.

Malmberg, En bok om Valdemarsvik, 1943 (Arkiv)

År 1917 - 1917 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats ritad av Axel Lindegren.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Valdemarsviks kyrka, kyrkobeskrivning (Arkiv)

År 1917 - 1917 Fast inredning - altare
Altare ritat av Axel Lindegren.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Valdemarsviks kyrka, kyrkobeskrivning (Arkiv)

År 1917 - 1917 Arkitekturbunden utsmyckning
Måleri interiör, utfört av dekorationsmålaren Filip Månsson, Stockholm.

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1917 - 1917 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1917 - 1917 Fast inredning - orgel
Piporgel tillverkad av Setterquists orgelbyggeri.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1917 - 1917 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av konstnären David Wallin, Söderköping.

David Wallin (Konstnär)

År 1923 - 1923 Ändring
Tornur installerades.
År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, exteriör
Trappor av granit ersatte betongtrappor vid östingången och sakristians ingång.
År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasadavfärgning. Murmästarna Bröderna Jansson, Sankt Anna.

Bröderna Jansson (Hantverkare - Murare)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
Centralvärme.
År 1947 - 1947 Ändring
Ny sakristia inrättades i tornets bottenvåning

Östergötlands Dagblad 1942-02-28 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad
Ett dop- och vigselkapell invigdes i tornets bottenvåning.
År 1954 - 1954 Ändring - restaurering
Predikstolen sänktes en meter genom att ett mellanstycke borttogs, norrportalens vindfång förändrades. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad
Antikglas med blyspröjs insattes i korets fönster.
År 1961 - 1961 Ändring
Omdisposition av orgeln från 1917. Orgelbyggare R Jacoby, Farsta.

Richard Jacoby (Orgelbyggare)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad
Antikglas med blyspröjs insattes i långhusets fönster. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1969 - 1969 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadomputsning, takets svartplåt ersattes av kopparplåt.
År 1975 - 1977 Nybyggnad - Sakristia

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1975 - 1977 Ändring - restaurering, exteriör
Restaurering, exteriör och interiör. Korutsprånget som ursprungligen innehåll sakristian, blev integrerat med koret genom att en mellanvägg borttogs. Korutsprånget förhöjdes och fick dörröppning och två fönster igenmurade. Flyttning av predikstol till korets södra sida. Ombyggnad av den västra delen med vapenhus och läktarunderbyggnad, borttagande av den södra läktartrappan samt installerande av WC och väntrum. Ombyggnad och handikappsanpassning av norrportalen och dess vindfång. Ingenjör Ture Jangvik, K-Konsult Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Restaurering, exteriör och interiör. Korutsprånget som ursprungligen innehåll sakristian, blev integrerat med koret genom att en mellanvägg borttogs. Korutsprånget förhöjdes och fick dörröppning och två fönster igenmurade. Flyttning av predikstol till korets södra sida. Ombyggnad av den västra delen med vapenhus och läktarunderbyggnad, borttagande av den södra läktartrappan samt installerande av WC och väntrum. Ombyggnad och handikappsanpassning av norrportalen och dess vindfång. Ingenjör Ture Jangvik, K-Konsult Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1977 Nybyggnad
Sakristian flyttades till en nybyggnad på långhusets sydsida. Ingenjör Ture Jangvik, K-Konsult Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring - restaurering, exteriör
Putslagning, avfärgning, ommålning av snickerier. Entreprenör Åby Fasad AB, Norrköping och Bröderna Ek Måleri och Fasad AB.

Bröderna Ek Måleri och Fasad AB (Entreprenör)

Åby Fasad AB (Entreprenör)