Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALDEMARSVIK RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:13 - husnr 3, RINGARUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ringarums kyrka, 132

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RINGARUMS KYRKA (akt.)

1100 - 1329

1250 - 1300

1776 - 1777

1777 - 1779

Östergötland
Valdemarsvik
Östergötland
Ringarum
Ringarums församling
Linköpings stift
Kyrkvägen 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Enligt traditionen ska ett träkapell ha legat på en höjd sydöst om den nuvarande kyrkan, dit möjligen också den forna kultplatsen var lokaliserad. Troligtvis under 1200-talets senare hälft byggdes en kyrka i gråsten på den nuvarande kyrkans plats. Den ursprungliga planformen är okänd, men sannolikt rörde det sig om långhus och kor i öster, torn saknades. Koret förstorades troligen under 1400-1500-talet och samtidigt byggdes en sakristia i norr. Långhuset var försett med tegelgolv och två korsvalv, och även koret och sakristian var välvda. På södra sidan låg ett vapenhus...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1329 Nybyggnad
År 1250 - 1300 Nybyggnad
Den medeltida kyrkan, planform okänd
År 1642 - 1642 Fast inredning - predikstol
Predikstol bekostades av Jesper Nilsson Cruus och Agneta Jönsdotter Snakenborg, ägare till Fyllingarum.
År 1663 - 1663 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av mässing tillverkad i Gusums bruk, gåva av brukets ägare Henrik de Try och hans maka Catharina Hubertsdotter de Besche.
År 1718 - 1718 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten av Clas Arenhardt, Norrköping.

Clas Arenhardt (Klockgjutare)

År 1722 - 1722 Fast inredning - bänkinredning
Brudbänkar med senbarockmåleri och sannolikt även läktarbarriär målade av Anders Wikström.

Anders Wikström (Konstnär - Dekormålare)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1722 - 1722 Fast inredning - läktare
Brudbänkar med senbarockmåleri och sannolikt även läktarbarriär målade av Anders Wikström.

Anders Wikström (Konstnär - Dekormålare)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1774 - 1774 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1776 - 1777 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Magnus Beurling (Byggmästare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1776 - 1777 Nybyggnad - Torn

Magnus Beurling (Byggmästare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1776 - 1777 Nybyggnad - Sakristia

Magnus Beurling (Byggmästare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1776 - 1777 Nybyggnad - Korparti

Magnus Beurling (Byggmästare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1776 - 1776 Rivning
Rivning av den medeltida kyrkan
År 1777 - 1779 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Den södra och en del av den västra muren sparades från den medeltida kyrkan. Byggmästarna Petter Andersson och Magnus O Beurling.

Magnus Beurling (Byggmästare)

Petter Andersson (Byggmästare)

Manuskript till Sveriges Kyrkor 1760-1860 (Arkiv)

År 1779 - 1779 Invigning
Invigning.
År 1806 - 1806 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av Pehr Hörberg som även gjorde ritningen till omramningen tillverkad i änkan Beurlings verkstad i Norrköping. Gåva av Philip von Schwerin.

Pehr Hörberg (Konstnär)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1808 - 1808 Fast inredning - orgel
Orgel av Pehr Schiörlin, Linköping. Ombyggdes 1919.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

Bondebygd och bruksbygd, 1970 Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1818 - 1818 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör renovering.
År 1818 - 1818 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasaden försågs med krönande figurer.
År 1824 - 1824 Ändring - ombyggnad, interiör
Utvidgat kor och slutna bänkar utmed dess vägg, utvidgad altarring, säckväv spänd över altarring och läktarbarriär vars ramverk borttagits. De nya släta ytorna indelade med lister i omväxlande liggande och stående rektangulära fält med mittfälten dekorerade med nattvardens symboler respektive musikinstrument. Korbänkskvarterens dörrar försågs med ett liknande dekormåleri. Ommålning av inredningen, troligen pärlgrått. Dekormålare Carl Fredrik Schelin.

Carl Fredrik Schelin (Konstnär - Dekormålare)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1860 - 1860 Teknisk installation - värme
Kamin i sakristian.
År 1868 - 1868 Ändring - ombyggnad, exteriör
Taket över koret belagt med svartplåt
År 1880 - 1880 Ändring - restaurering, exteriör
Fönstren förstorade nedtill, ny fönsterspröjsning i gjutjärn, troligen nya dörrar i tornportalen, putslagning eller omputsning samt avfärgning och ommålning av snickerierna. Interiört: ny öppen altarring med balusterdockor, predikstolen renoverad och ombyggd till en rundare form, ny öppen bänkinredning, trapporna i kyrkorummet till läktaren ersatta med en trappa i vapenhuset, dörröppning upptagen i övre tornrummet till läktaren, nytt golv i bänkkvarteren, cementgolv i koret och eventuellt även i vissa gångar, trävalvet reveterat och försett med takrosetter kring kronfästena, fyra kopparkistor funna under korgolvet placerades i ett tornrum, två kaminer insatta. Altaruppställningen, altarringen, läktaren och orgelfasaden målade i rent vitt med förgyllda partier, predikstolen huvudsakligen i vitt med mindre inslag av blått, rött och gult samt hårda förgyllningar, bänkinredningen ekmålad. Konduktör August Nyström från Kristberg.

August Nyström (Byggmästare)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet Manuskript till Sveriges kyrkor, 1760-1860 (Arkiv)

År 1880 - 1880 Ändring - restaurering, interiör
Fönstren förstorade nedtill, ny fönsterspröjsning i gjutjärn, troligen nya dörrar i tornportalen, putslagning eller omputsning samt avfärgning och ommålning av snickerierna. Interiört: ny öppen altarring med balusterdockor, predikstolen renoverad och ombyggd till en rundare form, ny öppen bänkinredning, trapporna i kyrkorummet till läktaren ersatta med en trappa i vapenhuset, dörröppning upptagen i övre tornrummet till läktaren, nytt golv i bänkkvarteren, cementgolv i koret och eventuellt även i vissa gångar, trävalvet reveterat och försett med takrosetter kring kronfästena, fyra kopparkistor funna under korgolvet placerades i ett tornrum, två kaminer insatta. Altaruppställningen, altarringen, läktaren och orgelfasaden målade i rent vitt med förgyllda partier, predikstolen huvudsakligen i vitt med mindre inslag av blått, rött och gult samt hårda förgyllningar, bänkinredningen ekmålad. Konduktör August Nyström från Kristberg.

August Nyström (Byggmästare)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet Manuskript till Sveriges kyrkor, 1760-1860 (Arkiv)

År 1885 - 1885 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takspån ersatt med omålad galvaniserad plåt
År 1897 - 1897 Ändring - ombyggnad, yttertak
Galvaniserad plåt även på tornet.
År 1918 - 1918 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket förnyades av Setterquist & Son Orgelbyggeri AB.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1928 - 1928 Underhåll
Rengörning och kalkning av väggarna. Arkitekt Erik Fant

Erik Fant (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Ändring - restaurering, exteriör
Putslagning, avfärgning och ommålning av snickerierna, det omålade plåttaket målat svart. Interiör: altartavlan konserverad, altarringens knäfall breddat och försett med nytt tyg, äldre bemålning på korbänkarnas dörrspeglar bestående av symboliska tecken framtagna, utvidgat kor, de främre bänkraderna borttagna, dopfunten uppställd på ett podium i södra delen av koret, korfönstren försedda med dubbelfönster med mindre rutor samt patinerat antikglas i blyspröjsar, eventuellt insattes innanfönster även i de andra fönstren, koret och gångarna lagda med kalksten, predikstolen renoverad, bänkgavlarna avkapade, bänkarna framför predikstolen avkortade, väggarna målade i en varmt grå ton, taket i mörkare ton i blågrönt, taklisten i en mörkare grön ton med lätt marmorering, bänkarna, skärmarna, altarringen, orgelfasaden, dörrarna mm målade och laserade med en lätt marmorering, ursprungligt måleri framtogs på läktarbarriär och en del inventarier, äldre inventarier konserverades, kaminerna ersatta med ångvärmeledning med pannrum under sakristian. Arkitekt Johannes Dahl i Tranås.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Cnattingius, Bengt, Ringarums kyrka, 1989 (Arkiv)

År 1936 - 1936 Ändring - restaurering, interiör
Putslagning, avfärgning och ommålning av snickerierna, det omålade plåttaket målat svart. Interiör: altartavlan konserverad, altarringens knäfall breddat och försett med nytt tyg, äldre bemålning på korbänkarnas dörrspeglar bestående av symboliska tecken framtagna, utvidgat kor, de främre bänkraderna borttagna, dopfunten uppställd på ett podium i södra delen av koret, korfönstren försedda med dubbelfönster med mindre rutor samt patinerat antikglas i blyspröjsar, eventuellt insattes innanfönster även i de andra fönstren, koret och gångarna lagda med kalksten, predikstolen renoverad, bänkgavlarna avkapade, bänkarna framför predikstolen avkortade, väggarna målade i en varmt grå ton, taket i mörkare ton i blågrönt, taklisten i en mörkare grön ton med lätt marmorering, bänkarna, skärmarna, altarringen, orgelfasaden, dörrarna mm målade och laserade med en lätt marmorering, ursprungligt måleri framtogs på läktarbarriär och en del inventarier, äldre inventarier konserverades, kaminerna ersatta med ångvärmeledning med pannrum under sakristian. Arkitekt Johannes Dahl i Tranås.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Cnattingius, Bengt, Ringarums kyrka, 1989 (Arkiv)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus.
År 1946 - 1946 Ändring
Kyrktaket ommålat.
År 1955 - 1955 Ändring
Koppartak
År 1962 - 1962 Teknisk installation - värme
Varmvattenvärmeledning.
År 1973 - 1973 Ändring - restaurering, exteriör
Omputsning, ommålning, sockeln frilagd från spritputs, förstärkning av norra muren. Interiör: läktarunderbyggnad, de bakre bänkarna borttagna, dopfuntspodiet borttaget, komplettering och omhängning av ljuskronorna i dubbla rader, kalksten i mittgångarna, ommålning av interiören, valvet försett med glasfiberväv innan ommålningen, wc i vapenhuset. Ingenjör Ture Jangvik.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Ändring - restaurering, interiör
Omputsning, ommålning, sockeln frilagd från spritputs, förstärkning av norra muren. Interiör: läktarunderbyggnad, de bakre bänkarna borttagna, dopfuntspodiet borttaget, komplettering och omhängning av ljuskronorna i dubbla rader, kalksten i mittgångarna, ommålning av interiören, valvet försett med glasfiberväv innan ommålningen, wc i vapenhuset. Ingenjör Ture Jangvik.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel
Kororgel av Anders Persson i Nyhamnsläge

Anders Persson (Orgelbyggare)

År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre underhåll, renovering av tornet, putslagningar och måleri, bl a målas de tidigare röda tornluckorna svarta. Atrio arkitekter, Västervik

ATRIO Arkitekter Västervik AB (Arkitektkontor)

År 2003 - 2003 Teknisk installation - värme
Bergvärme installeras.