Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALDEMARSVIK GRYT 1:1 - husnr 1, GRYTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gryts kyrka, 9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRYTS KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1702 - 1702

1798 - 1799

1798 - 1799

Östergötland
Valdemarsvik
Östergötland
Gryt
Valdemarsviks församling
Linköpings stift
Gryts kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Den äldsta kända kyrkan i Gryt var en liten medeltida stenkyrka helgad åt S:t Olof. År 1423 omnämns en kyrkoherde i Gryt men i övrigt är föga känt om kyrkans ålder. En rekonstruktion baserad på sockenstämmoprotokoll från 1600- och 1700-talen visar en kyrka med rektangulär plan med rakslutet korparti, sakristia i norr och ett vapenhus framför sydportalen. Torn saknades och klockan hängde i en stapel som var placerad där den nuvarande kyrkan ligger. Över den västra porten i kyrkogårdsmuren fanns det en ovanlig anordning i form av en slags predikstol av sten, välvd och med trappor, bönep...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Helgad åt S:t Olof. Rektangulär salkyrka med rakslutet korparti, senare tillkom sakristia i norr och ett litet vapenhus framför sydportalen. Vid kyrkans rivning 1798 sparades sakristian som har byggts om till kapell.

Cnattingius, Bengt, Gryts kyrka, 1993 von Feilitzen, Gryts forna medeltidskyrka (Arkiv)

År 1659 - 1659 Ändring - ombyggnad
Kyrkan försågs med platt innertak, bänkarna förnyades, nytt golv, fönsteröppningarna förstorades, ny dörr på västgaveln, ny läktare.

von Feilitzen, Gryts forna medeltidskyrka (Arkiv)

År 1662 - 1662 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1702 - 1702 Nybyggnad
Klockstapel.

Otto August Mankell (Arkitekt)

Richard Jacoby (Orgelbyggare)

År 1702 - 1702 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten av Elias Arenhart i Norrköping och skänkt av Jöns Schunck.

Elias Arenhart (Klockgjutare)

År 1708 - 1709 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.

von Feilitzen, Gryts forna medeltidskyrka (Arkiv)

År 1772 - 1774 Ändring
Reparationer av vapenhus, golv och tak.

von Feilitzen, Gryts forna medeltidskyrka (Arkiv)

År 1785 - 1785 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgöts vid Anders Billstens gjuteri i Norrköping.

Anders Billsten (Klockgjutare)

År 1792 - 1792 Ändring
Klockstapeln togs ned.
År 1798 - 1799 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Berg, Fogelvik (Byggmästare)

Casper Seurling (Arkitekt)

År 1798 - 1799 Nybyggnad - Torn

Berg, Fogelvik (Byggmästare)

Casper Seurling (Arkitekt)

År 1798 - 1799 Nybyggnad - Sakristia

Berg, Fogelvik (Byggmästare)

Casper Seurling (Arkitekt)

År 1798 - 1799 Nybyggnad - Korparti

Berg, Fogelvik (Byggmästare)

Casper Seurling (Arkitekt)

År 1798 - 1798 Rivning
Rivning av den medeltida kyrkan.
År 1798 - 1799 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Rektangulärt långhus med fullbrett korparti med tresidig avslutning i öster, sakristia i norr och torn i väster. Stifts- och länsbyggmästare Casper Seurling, byggmästare Berg från Fogelvik.

Berg, Fogelvik (Byggmästare)

Casper Seurling (Byggmästare)

År 1802 - 1802 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av Pehr Hörberg föreställande Jesu himmelsfärd.

Pehr Hörberg (Konstnär)

Cnattingius, Bengt, Gryts kyrka, 1993 (Arkiv)

År 1804 - 1804 Invigning
Invigning av biskop Jakob Lindblom.
År 1804 - 1804 Ändring - ombyggnad, exteriör
Långhusets takspån ersattes av tegel pga det låga takfallet.
År 1806 - 1806 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sakristians takspån ersattes av tegel.
År 1835 - 1835 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av orgelbyggaren Pehr Zacharias Strand i Stockholm.

Pehr Strand (Orgelbyggare)

År 1848 - 1848 Ändring - ombyggnad
Sakristian tillhörande den gamla kyrkan byggdes om till materialbod.

Cnattingius, Bengt, Gryts kyrka, 1993 (Arkiv)

År 1875 - 1875 Ändring - restaurering, interiör
Troligen ny öppen bänkinredning med förändring av riktningen på de främre bänkkvarteren, korbänkarna borttagna, ny predikstol som flyttades till koret, ny läktarbarriär, de två senare ritade av arkitekten, vindfång. Arkitekt Otto August Mankell.

Otto August Mankell (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1875 - 1875 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Arkitekt Otto August Mankell.

Otto August Mankell (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1875 - 1875 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning. Arkitekt Otto August Mankell.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1878 - 1878 Fast inredning - altarring
Ev tillkom altarringen vid denna tidpunkt.
År 1906 - 1906 Ändring - ombyggnad
Sakristian tillhörande den gamla kyrkan byggdes om till gravkapell kallat S:t Olofs kapell.

Cnattingius, Bengt, Gryts kyrka, 1993 (Arkiv)

År 1909 - 1909 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör och interiör restaurering. Byggmästare Ludvig Ekberg.

Ludvig Ekberg (Byggmästare)

Cnattingius, Bengt, Gryts kyrka, 1993 (Arkiv)

År 1909 - 1909 Ändring - restaurering, interiör
Exteriör och interiör restaurering. Byggmästare Ludvig Ekberg.

Ludvig Ekberg (Byggmästare)

Cnattingius, Bengt, Gryts kyrka, 1993 (Arkiv)

År 1925 - 1925 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av röd granit tillverkad av arkitekten Hj Molin, Gryt.

Hjalmar Molin (Arkitekt)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1941 - 1941 Ändring - tillbyggnad
Bisättningrum på kapellets norrsida.
År 1949 - 1952 Ändring - restaurering
Ny sakristieingång upptagen, predikstolen återfick sin ursprungliga plats intill sakristian, bänkarna fick nya gavlar och deras placering ändrades med anledning av predikstolens placering, korgolvet höjdes och utvidgades, nya slutna korbänkar insattes, antikglas i fönstren, kaminerna borttogs, konservering av altartavlan. Trappan till tornet och läktaren i vapenhuset ersattes med två nya trappor med underliggande förråd under läktaren. Nytt kalkstensgolv i vapenhuset. Ommålning av interiören, altaruppställningen färgsattes med ljust grå pilastrar och socklar, bänkinredningen med grålaserade gavlar och ljust bruna säten. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås, konservator Bertil Bengtsson, Linköping.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Cnattingius, Bengt, Gryts kyrka, 1993 Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll
Orgeln renoverades. Orgelbyggare Richard Jacoby.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring
Troligen omlades nordsidans tegeltak.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1976 - 1976 Ändring - ombyggnad
Wc och väntrum i läktarunderbyggnaden. Arkitekt K Tollstén, B A Svensson.

B A Svensson (Arkitekt)

K Tollstén (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Ändring - restaurering, exteriör
Nytt enkupigt taktegel, omputsning och omförgyllning av tornets krönprydnad. Ingenjör Ture Jangvik, K-Konsult.

Ture Jangvik (Arkitekt)

Cnattingius, Bengt, Gryts kyrka, 1993 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1989 - 1989 Ändring - restaurering
Predikstolen flyttades åter fram i koret, bänkarnas placering ändrades, el- och värmesystem byttes ut. Ingenjör Ture Jangvik, K-Konsult.

Ture Jangvik (Arkitekt)

Cnattingius, Bengt, Gryts kyrka, 1993 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Specifika inventarier - textilskåp
Textilförvaringsskåp
År 1997 - 1997 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning som syftade till att återge en äldre färgsättning, altaruppställningen återfick sin ursprungliga färgsättning med klarblå och röd marmorering, övrig inredning i ljusgrått, restaurering av orgeln, stort votivskepp i glasmonter uppställt i koret. Förslag från 1988 av ingenjör Ture Jangvik. Måleriarbete Måleri & Fasad Bröderna Ek AB.

Bröderna Ek AB (Firma)

Ture Jangvik (Arkitekt)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten, måleri. Konservator Östergötlands länsmuseum.