Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KINDA TJÄRSTAD 1:6 - husnr 2, TJÄRSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tjärstad kyrka, 19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TJÄRSTADS KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1775 - 1778

1775 - 1778

Östergötland
Kinda
Östergötland
Tjärstad
Rimforsa församling
Linköpings stift
Tjärstad kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Kyrkobyggnaden
Den äldsta kända kyrkan på platsen var en rundkyrka av sten, som sannolikt uppfördes under 1100-talets andra hälft. Av Östergötlands tre kända rundkyrkor är det bara rundhuset i Vårdsberg som är bevarat. Grunderna efter den tredje rundkyrkan påträffades nyligen vid arkeologiska undersökningar vid Klåstad i S:t Pers socken utanför Vadstena. Det finns inte så mycket känt om rundkyrkan i Tjärstad. Den hade dock påfallande små mått och tillbyggdes 1733 med korsarmar för att rymma den växande befolkningen. Det finns även uppgifter på att den hade ett trätorn. Klockorna hängd...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Rundkyrka av sten.
År 1650 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt, tillverkad av Henrik Werner och hans svåger Petter Bengtsson Holm.

Henrik Werner (Konstnär - Bildhuggare)

Petter Bengtsson Holm (Konstnär - Bildhuggare)

År 1666 - 1666 Fast inredning - predikstol
Predikstol, tillverkad av Henrik Werner och hans svåger Petter Bengtsson Holm, målad 1735.

Henrik Werner (Konstnär - Bildhuggare)

Petter Bengtsson Holm (Konstnär - Bildhuggare)

Kyrkan (Arkiv)

År 1733 - 1733 Ändring - ombyggnad
Rundkyrkan tillbyggdes med korsarmar.
År 1735 - 1735 Arkitekturbunden utsmyckning
Interiören och predikstolen målades av mäster Hagelström, Söderköping.

Hagelström (Konstnär - Dekormålare)

År 1752 - 1752 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla "Korsfästelsen", signerad N.G., nu placerad på sydväggen.
År 1775 - 1778 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1775 - 1778 Nybyggnad - Sakristia

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1775 - 1778 Nybyggnad - Korparti

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1775 - 1778 Nybyggnad
Kyrka av sten med rektangulärt långhus med rakslutet korparti samt sakristia i norr. Ritningar ev av arkitekt Carl Johan Cronstedt. Byggmästare Petter Andersson och stiftsmurmästare Måns Månsson.

Carl Johan Cronstedt (Arkitekt)

Måns Månsson (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1778 - 1778 Rivning
Den medeltida kyrkan revs.
År 1778 - 1778 Invigning
Invigning den 1 november av kontraktsprost Isaac Calén.
År 1781 - 1781 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla "Kristus i Getsemane" målad av Wilhelm Fredrik Gottman, skänkt av riksrådet Melker Falkenberg på Skedevi.

Wilhelm Fredrik Gottman (Konstnär)

År 1794 - 1795 Ändring - ombyggnad, exteriör
Den västra gaveln revs och kyrkan förlängdes ca fyra meter åt väster. Koringången på sydsidan ersattes av ett fönster och en ingång förlades centralt på södra sidan i en fönsteröppning. Eventuellt omkalkades fasaden i svagt gulaktig ton med vita lister och portaler. Stiftsbyggmästare Casper Seurling.

Casper Seurling (Byggmästare)

År 1794 - 1795 Nybyggnad - Torn
Torn av sten invid långhuset västra sida. Stiftsbyggmästare Casper Seurling.

Casper Seurling (Byggmästare)

År 1795 - 1795 Nybyggnad - Torn

Casper Seurling (Arkitekt)

År 1795 - 1795 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster.

Casper Seurling (Arkitekt)

År 1795 - 1795 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgöts av Anders Billsten, Norrköping.

Anders Billsten (Klockgjutare)

År 1805 - 1805 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av orgelbyggare Pehr Schiörlin med fasad ritad av arkitekt Per Wilhelm Palmroth, verket ombyggdes 1947.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1805 - 1805 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel byggd av orgelbyggare Pehr Schiörlin med fasad ritad av arkitekt Per Wilhelm Palmroth, verket ombyggdes 1947.

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1817 - 1817 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgöts av Lars Öhman, Norrköping.

Lars Öhman (Klockgjutare)

År 1898 - 1898 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya gjutjärnsfönster, fasaderna omkalkades i vitt.
År 1898 - 1898 Ändring - ombyggnad, interiör
Innertaket försågs med ett nytt tunnvalv av pärlspontpanel. Ny öppen bänkinredning målad i ekimitation. Gravhällar i koret borttogs och ersattes av nytt golv. Ommålning av interiören i vitt, grått och guld.
År 1898 - 1898 Arkitekturbunden utsmyckning
Kvadermålad bröstning, dekormåleri med språkband m m på väggarna, änglar och moln över altaret, avlägsnades delvis 1930. Eventuellt tillkom även dekormålningar på läktarbarriären.
År 1898 - 1898 Teknisk installation - värme
Värmekaminer från Klafreström.
År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, exteriör
Putslagning, kalkning och avfärgning i vitt, ommålning av snickerier.
År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna vattrivna, putslagades och avfärgades med kalkfärg i svagt benvit färgton, bänkgavlarnas överdel avsågades, ursprunglig färgsättning framtagen på predikstol och altaruppställning. Inredningen ommålad i en grågrön ton. Stadsarkitekt Olof Lundberg, Linköping. Konservator Sven Sundbaum, Linköping.

Olof Lundberg (Arkitekt)

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1930 - 1930 Arkitekturbunden utsmyckning
Målning på väv i takets triangelfält över altaret föreställande Gudsöga. Konstnär Erik Leo Verde, Norrköping. Ommålades 1930-1935, avlägsnades 1972-73.

Erik Leo Verde (Konstnär)

År 1930 - 1930 Teknisk installation - värme
Kaminer från Ebbes bruk.
År 1930 - 1935 Ändring
Leo Verdes målning ansågs för modern av församlingen och ommålades. Målarmästare Mauritz Ekholm, Malmslätt.

M Ekholm (Hantverkare - Målare)

År 1944 - 1944 Teknisk installation
Nytt tornur.
År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln från 1805 försågs med ett nytt orgelverk av M J & H Lindegren, Göteborg.

M J & H Lindegren (Orgelbyggeri)

År 1951 - 1952 Teknisk installation - värme
Elektrisk värme och klockringning. Elektriska AB AEG, Norrköping.

Östgöten 1951-12-08 (Arkiv)

År 1951 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrisk värme och klockringning. Elektriska AB AEG, Norrköping.

Östgöten 1951-12-08 (Arkiv)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändringar av sakristian med nya mellanväggar i söder och väster med förrådsutrymmen, taket sänktes ca 1 m, ny inredning i sakristian. Ingenjör Erik Persson, Johannes Dahls arkitektkontor, Tranås.

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

Östgöta Correspondenten 1953-05-12 (Arkiv)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt spån på tornet och långhusets södra takfall, avfärgat i rödbrunt istället för svartbrunt.

Östgöta Correspondenten 1959-04-29 (Arkiv)

År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad
Antikglas monterades i korfönstren.
År 1972 - 1973 Ändring - ombyggnad, exteriör
Putslagning, omkalkning och ommålning av murar och snickerier. Sannolikt frilades sockeln och granittrappan vid västportalen tillkom. Ingenjör Ture Jangvik, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1972 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummets tunnvalv av pärlspont nedtogs och det ursprungliga valvet framtogs med ursprunglig färgsättning. Den målade väven på triangelfältet över koret nedtogs. Ommålning av interiören, den ursprungliga färgsättningen framtogs på läktarens pelare. Bänkar, altarring och predikstolstrappan målades i gråblått. Sannolikt lackades golven. Altartavla och predikstolen konserverades. Innanfönster. I vapenhuset installerades WC samt kapprum och trappan till tornet borttogs. Ny ingång till tornet upptogs från orgelläktaren. Takstolarna stadgades och en plåtlucka insattes mellan torn och långhusvind. Ingenjör Ture Jangvik, K-konsult, konservator Ragnar Flod, Linköping, målaremästare Rune Håkansson, Barkeryd.

Ragnar Flod (Konservator)

Rune Håkansson (Hantverkare - Målare)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Kyrkan (Arkiv)