Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOXHOLM BLÅVIK 1:3 - husnr 1, BLÅVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Blåviks kyrka, 55

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BLÅVIKS KYRKA (akt.), BLÅVIKS KYRKA (akt.)

1872 - 1873

1872 - 1873

1872 - 1873

Östergötland
Boxholm
Östergötland
Blåvik
Boxholms församling
Linköpings stift
Blåviksvägen 20

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Under de första åren hölls allmänna gudstjänster på Blåviks gård, vilket startade redan 1859.
Den nybildade församlingen var fattig men fick god ekonomisk hjälp av fältkamrer Bergman,
ägare till Liljeholmens gård, som donerade mark till kyrka och kyrkogård, pengar till
kyrkobygget samt skänkte hemmanet Kopparhult som prästbostad. Ritningar till den nya
kyrkan låg färdiga 1868 men namnteckningen har inte kunnat tydas. Ritningarna
överensstämmer med den befintliga kyrkan, bortsett från att istället för torn finns på
ritningarna en klockstapel, och att fasaderna är utformade i panelkonstruktion. Troligen är det
byggmästaren Gust...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Under de första åren hölls allmänna gudstjänster på Blåviks gård, vilket startade redan 1859. Den nybildade församlingen var fattig men fick god ekonomisk hjälp av fältkamrer Bergman, ägare till Liljeholmens gård, som donerade mark till kyrka och kyrkogård, pengar till kyrkobygget samt skänkte hemmanet Kopparhult som prästbostad. Ritningar till den nya kyrkan låg färdiga 1868 men namnteckningen har inte kunnat tydas. Ritningarna överensstämmer med den befintliga kyrkan, bortsett från att istället för torn finns på ritningarna en klockstapel, och att fasaderna är utformade i panelkonst...

Läs mer i eget fönster

År 1872 - 1873 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn

Gustaf Adolf Engstrand (Byggmästare)

År 1872 - 1873 Nybyggnad - Torn

Gustaf Adolf Engstrand (Byggmästare)

År 1872 - 1873 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Adolf Engstrand (Byggmästare)

År 1872 - 1873 Nybyggnad - Vapenhus

Gustaf Adolf Engstrand (Byggmästare)

År 1872 - 1873 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Adolf Engstrand (Byggmästare)

År 1872 - 1873 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Rektangulärt långhus, korparti i norr, en utbyggnad mitt på långhusets västra sida, sakristia på motsvarande plats i öster och ett torn i söder. Uppförd av timmer i resvirkeskonstruktion med spritputsad fasad. Byggmästare Gustaf Adolf Engstrand vid Boxholms bruk.

Gustaf Adolf Engstrand (Byggmästare)

Lindholm, Irving, Blåviks kyrka, 1973 Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1872 - 1873 Nybyggnad
Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Rektangulärt långhus, korparti i norr, en utbyggnad mitt på långhusets västra sida, sakristia på motsvarande plats i öster och ett torn i söder. Uppförd av timmer i resvirkeskonstruktion med spritputsad fasad. Byggmästare Gustaf Adolf Engstrand vid Boxholms bruk.

Gustaf Adolf Engstrand (Byggmästare)

År 1873 - 1873 Fast inredning - altarring
Altarring.
År 1873 - 1873 Fast inredning - läktare
Läktarbarriär.
År 1873 - 1873 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar.
År 1873 - 1873 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka från 1687 skänktes troligen av J S Bergman, och var tidigare sannolikt vällingklocka på Liljeholmens gård.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1873 - 1873 Invigning
Invigning av biskop Ebbe Gustaf Bring.
År 1884 - 1884 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka skänktes av Boxholms bruk.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1884 - 1884 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av C Elfström, Ljungby.

Carl Elfström (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring - restaurering
Restaurering av orgeln.
År 1927 - 1927 Ändring - restaurering
Fasaden avfärgades, invändig ommålning med lätt grågul marmorering av väggarna, gråschatterat tak, taklisten dekorerad i grisaille, korets gavelfält dekormålades, inredningen laserades i grått med blåmarmorerade fält, orgelläktaren fick en reliefprydnad, orgeln restaurerades. Arkitekt Melchior Wernstedt, Göteborg, målarmästare bröderna Ekholm, Malmslätt.

Bröderna Ekholm (Hantverkare - Målare)

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

Lindholm, Irving, Blåviks kyrka, 1973 Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1940 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad interiör, isolering av golv och tak, delvis nytt golv, utvidgning av koret åt söder. Arkitekt Erik Fant, byggmästare Elof Andersson.

Elof Andersson (Byggmästare)

Erik Fant (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Specifika inventarier - altartavla
Två altartavlor "Jesu födelse" och Uppståndelsen" av konstnären Ragnar Person, Angelstad

Ragnar Person (Konstnär)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1955 - 1955 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig ommålning, tornspiran försågs med kopparplåt.
År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
Elvärme.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering, interiör, rengörning och ommålning enligt 1927 års färgsättning, läktarbänkarna borttogs, ny inredning i sakristian bl a inbyggda skåp, inbyggnad av trappa till tornrum och läktare. Ingenjör Erik Persson, Johannes Dahl arkitektfirma, Tranås.

Johannes Dahl (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ombyggnad, exteriör, kopparplåt på tornet.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1989 - 1989 Teknisk installation
Elektrisk klockringning.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Ändring - restaurering, exteriör
Lagning och avfärgning av fasad, omläggning av tak med kopparplåt, borttagande av bänkar under läktare och inbyggnad av samlingsrum, kök under läktare samt wc i tornets bottenvåning. Uno Söderberg Arkitektkontor AB, Forsbergs Byggnads AB, Mjölby.

Forsbergs Byggnads AB (Firma)

Uno Söderberg (Arkitektkontor)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Teknisk installation - VA
Teknisk installation - VA.