Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING KULLERSTAD 1:11 - husnr 1, KULLERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kullerstads kyrka, 80

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KULLERSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1200 - 1249

1650 - 1669

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Kullerstad
Norrköpings Borgs församling
Linköpings stift
Runslingan 54

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Den nuvarande kyrkans historia sträcker sig tillbaka till tidig medeltid, eventuellt till 1100-talet. Det är en vitputsad gråstenskyrka av romansk typ med rektangulärt långhus samt lägre, smalare kor med raksluten östvägg. Det var ovanligt att de romanska kyrkorna hade raksluten korvägg och Kullerstad är det enda bevarade exemplet på detta i Östergötland. Taket är ett brant sadeltak som än idag är spåntäckt. Torn saknas. På korets norrsida tillbyggdes en sakristia med ursprungligt kryssvalv, kanske under 1400-talet. På sakristians vind kan man på korfasaden se fragment ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus och kor

Centralkonsult AB (Firma)

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Romansk kyrka murad i gråsten med rektangulärt långhus och smalare, rakslutet kor

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i gotländsk kalksten, sk paradisfunt

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1300 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad, interiör
Triumfbågen utvidgades, kalkmåleri, bl a med konsekrationskors.

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1350 - 1524 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia i gråsten med kryssvalv

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1500 - 1599 Valvslagning
Stjärnvalv i långhus och kor.

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1500 - 1550 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp, skänkt till Statens Historiska Museum 1862
År 1550 - 1599 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmåleri föreställande Kristus och de visa och fåvitska jungfrurna.

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1632 - 1632 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan och lillklockan gjutna. Lillklockan förvaras nu på den nya begravningsplatsen.
År 1650 - 1659 Fast inredning - bänkinredning
Fast inredning - bänkinredning.
År 1650 - 1669 Nybyggnad
Klockstapel av klockbockstyp, byggd av Knut i Åby.

Knut i Åby Knut i Åby (Hantverkare - Snickare)

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1654 - 1654 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster togs upp närmast sakristian på norra långhusväggen.
År 1657 - 1658 Fast inredning - predikstol
Predikstol skänkt av lagmannen Sven Ribbing.

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962, Östergötland Dagblad 1946-12-11 (Arkiv)

År 1697 - 1697 Nybyggnad - Vapenhus
Timrat vapenhus - finns omnämnt i en källa från 1697, okänt byggnadsår.

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad, fönster
Förstoring av fönster.
År 1701 - 1701 Fast inredning - orgel
Orgel av orgelmakare Johan Agerwall, Söderköping.

Johan Agerwall (Orgelbyggare)

År 1731 - 1731 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster togs upp ovan den igenmurade sydportalen.
År 1792 - 1792 Ändring - ombyggnad, fönster
Förstoring av fönster på kyrkans östgavel, minskades 1917
År 1844 - 1845 Underhåll
Vård och underhåll.
År 1845 - 1845 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i reveterat trä, ersatte ett timrat rödfärgat vapenhus på västgaveln.

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1868 - 1868 Fast inredning - orgel
Orgel, Åkerman & Lund orgelbyggeri

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1884 - 1884 Underhåll
Vård och underhåll
År 1917 - 1917 Ändring - restaurering
Bl a togs fragment av äldre kalkmåleri fram, koret dekormålades, fönster på kyrkans östgavel minskades, bänkdörrar tillkom, predikstolen renskrapades och ommålades, sydportalens dörr igensattes och ersattes av ett gallerförsett fönster. Arkitekt Ottar Hökerberg, målare CL Lundin. Nytt orgelverk av E A Setterquist & Son. (Br, POW, ÖLM

C L Lundin (Konstnär - Dekormålare)

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962, Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1920 - 1920 Nybyggnad - Vapenhus
År 1932 - 1932 Ändring
Renovering av klockstapeln, bl a blev de vitmålade gavelfälten på stapelns huv beklädda med spån. Arkitekt Kurt von Schmalensee. Klocka gjuten av M & O Ohlsson i Ystad.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

M & O Ohlsson (Klockgjutare)

År 1946 - 1946 Ändring - restaurering
Predikstolen sänkt och färg borttogs, bänkarna moderniserades bla med lutning av ryggpartier, den runda altarringen ersatt av en ny med avfasade hörn varigenom gravhällarna blev synliga, sidobänkarna längst fram mot koret borttogs så att plats bereddes för dopfunten, antikfönster i ytterbågarna, orgeln ombyggd, omläggning av trägolv till kalkstensplattor i mittgång samt kyrkans främre del, byggnadsarkeologisk undersökning med gravhällar från 1600-talet samt rester av tre barnkistor funna, måleriarbete och konservering, skrud- och bokskåp i sakristian samt nytt tegelgolv, elektrisk uppvärmning med bänkvärmare. Orgelbyggare E A Setterquist & Son, arkitekt Erik Fant.

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Erik Fant (Arkitekt)

Gustaf Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962, Östergötlands Dagblad 1947-02-14 (Arkiv)

År 1954 - 1954 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasmålning i korfönster av konstnärinna Brita Reich-Eriksson med motiv ur Jobs bok, bekostad av Fiskeby Fabriks AB.

Brita Reich-Eriksson (Konstnär)

Westlund, Per-Olof, Kullerstads kyrka 1962 (Arkiv)

År 1967 - 1967 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus - putsade betongmurar och spåntak. Valvbåge till medeltida västportal funnen vid borttagande av det gamla vapenhuset. Arkitekt Kurt von Schmalensee

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning.
År 1976 - 1976 Ändring - restaurering, interiör
Måleri- och konserveringsarbete samt nedmontering av orgeln från 1868, borttagande av panel bakom altaret, bottagande av korets tegelgolv ersatt med kalksten. Ture Jangvik, K-konsult.

Ture Jangvik (Arkitekt)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel tillverkad av Åkerman & Lunds orgelbyggeri i Knivsta, med fasadritning av Virkes arkitektkontor

Virke (Arkitektkontor)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1978 - 1978 Underhåll - exteriör
Tak, fasad, snickerier samt klockstapel utfört av Centralkonsult AB.
År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagande av orgelfläktsmotor i långhusets nedre norra del.
År 1994 - 1994 Teknisk installation - brandskydd
Brandlarm.
År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av vapenhus med ny WC, kapprum och städskrubb.