Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING BORG 14:10 - husnr 1, BORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Borgs kyrka, 72

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BORGS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1200 - 1523

1801 - 1803

1801 - 1803

1935 - 1935

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Norrköping
Norrköpings Borgs församling
Linköpings stift
Borgs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:


Nuvarande Borgs socken bestod ursprungligen av socknarna Löt och Borg vars kyrkor var uppförda i sten under medeltiden. En avritning från 1600-talet visar att Borgs kyrka hade ett rektangulärt långhus med jämnbrett, rakt avslutat kor och ett vapenhus i väster. Långhuset har två rundbågiga fönsteröppningar i söder, koret har en ingång samt ett fönster i söder. Tidigare än under 1200-talet kan kyrkan knappast ha fått det utseende teckningen visar, men det är inte känt om detta utseende var resultatet av en ombyggnad. År 1729 eldhärjades Borgs gård och kyrka i en brand. All inredning fö...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Orgel tillverkad av orgelbyggaren Pehr Schiörlin, Linköping.

Anders Fredrik Bergstedt (Arkitekt)

Carl Fredrik Beurling (Konstnär - Bildhuggare)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Olof Littorin (Konstnär)

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av granit, nu i Borgs kyrka, övertagen från Löts kyrka där den var i bruk till 1600-talets mitt.
År 1200 - 1523 Nybyggnad
En avteckning från 1600-talets senare del visar en rektangulär kyrka med ett vapenhus i väster, koringång i söder och tre rundbågiga fönster på sydsidan. Revs 1802.
År 1480 - 1490 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp av nordtysk tillverkning till Löts kyrka.
År 1729 - 1729 Brand - delvis förstörd
Brand - kyrkan i Borg delvis förstörd. Återuppbyggd av byggmästare Anders Nilsson och murmästare Samuel Berg.

A Nilsson (Byggmästare)

Samuel Berg (Hantverkare - Murare)

År 1736 - 1736 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka till Löts kyrka gjuten av Magnus Hultman, Norrköping. Nu i Borgs kyrka.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1752 - 1753 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny tornspira på Löts kyrka av Petter Frimodig, Linköping.

Petter Frimodig (Byggmästare)

År 1775 - 1775 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka gjuten av Elias Arnell, Norrköping. Ursprungligen storklocka i Borg.

Elias Arnell (Klockgjutare)

År 1801 - 1803 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Ritningen från ÖIÄ daterad 1785.

Casper Seurling (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1801 - 1803 Nybyggnad - Torn

Casper Seurling (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1801 - 1803 Nybyggnad - Sakristia

Casper Seurling (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1801 - 1803 Nybyggnad - Korparti

Casper Seurling (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1801 - 1803 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan i sin helhet med rektangulärt långhus, rundad sakristia i öster och torn i väster. Byggd i marksten och tegel. Stiftsbyggmästare Casper Seurling, möjligen efter Olof Tempelmans ritningar.

Casper Seurling (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1801 - 1803 Fast inredning - läktare
Orgelläktare, med målning föreställande kung Davids orkester av Olof Littorin med Pehr Hörbergs läktarmålning i Sankt Lars kyrka i Linköping som förebild.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1802 - 1802 Rivning
Rivning av Borgs medeltida kyrka.
År 1803 - 1803 Rivning
Rivning av Löts medeltida kyrka.
År 1804 - 1804 Fast inredning - altare
Altare.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1804 - 1804 Specifika inventarier - altartavla
Specifika inventarier - altartavla "Kristi Bergspredikan" av Pehr Hörberg med altaraedikula signerad Anders Fredrik Bergstedt och tillverkad av Carl Fredrik Beurling i Norrköping. Skänktes av friherre E G Adelswärd.

Anders Fredrik Bergstedt (Arkitekt)

Carl Fredrik Beurling (Konstnär - Bildhuggare)

Pehr Hörberg (Konstnär)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 Nisbeth, Åke, Borgs kyrka, 1989 (Arkiv)

År 1804 - 1804 Fast inredning - predikstol
Predikstol signerad Anders Fredrik Bergstedt och tillverkad av Carl Fredrik Beurling i Norrköping.

Anders Fredrik Bergstedt (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1807 - 1807 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av orgelbyggaren Pehr Schiörlin, Linköping.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

Nisbeth, Åke, Borgs kyrka, 1989 Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1807 - 1807 Arkitekturbunden utsmyckning
Måleri interiör, läktarbarriärens målning "Kung Davids orkester" målades av Olof Littorin.

Olof Littorin (Konstnär)

År 1825 - 1899 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tak, spån ersatt av svartplåt i litet format.
År 1875 - 1899 Ändring - restaurering
Nya ytterdörrar, öppen ekmålad bänkinredning med ornerade gavlar, vindfång vid sydingången, ny färgsättning med dekormålning vid taklisterna och nedtill fältindelad träpanel, läktarbarriärens måleri övermålat, nya dekordetaljer på altaruppställning på altaruppsats, predikstol och kordörrarnas omfattning.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1910 - 1910 Ändring - ombyggnad
Orgelverket omändrades av E A Setterquist & son, Örebro.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1924 - 1924 Ändring - restaurering, exteriör
Fasaderna omputsades och avfärgades, fönstersnickerierna målade i en grågrön ton, ev vitmålades lanterninen som tidigare var mörkmålad.
År 1924 - 1924 Ändring - restaurering, interiör
Taket putsat, väggarna kalkfärgade, panelen borttagen, delvis utbytt golv pga svamp, läktarpelarna utbytta, innanfönster, ommålning av interiören i "klara och ljusa färger". Arkitekt Karl Martin Westerberg, byggnadsfirman Olsson och Andersson.

Byggnadsfirman Olsson och Andersson (Firma)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - värme
Varmluftsanläggning i utbyggt pannrum på kyrkans norra sida.
År 1935 - 1935 Nybyggnad
Gravkapell norr om kyrkan.
År 1939 - 1939 Ändring - restaurering, exteriör
Omputsning och avfärgning av fasad, ommålning av snickerier.
År 1939 - 1939 Ändring - restaurering, interiör
Bänkinredningen fick raka gavlar, utvidgning av koret åt väster genom borttagning av de två främsta bänkraderna, dopplats med nytt dopaltare på norra sidan vid tvärgången, ommålning av interiören i grå toner, framtagning av läktarbarriärens målning "Kung Davids orkester", konservering. Arkitekt Kurt von Schmalensee, arkitekt Paul Boberg, konservator Sven Sundbaum, målarmästare Mauritz Ekholm, Malmslätt.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

M Ekholm (Hantverkare - Målare)

Paul Boberg (Arkitekt)

Sven Sundbaum (Konservator)

Manuskript till Sveriges Kyrkor 1760-1860. Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1943 - 1943 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.
År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad
Sydportalens utvändiga vindfång borttogs och ett invändigt vindfång byggdes.
År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad
Separat ingång upptagen till sakristian med kopparbeslagen ytterdörr. Arkitekt Kurt von Schmalensee.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av orgelverket av A Magnussons orgelbyggeri.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Nisbeth, Åke, Borgs kyrka, 1989 Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1972 - 1972 Ändring - påbyggnad
Tillbyggnader söder och norr om tornet.
År 1972 - 1972 Ändring - tillbyggnad
På ömse sidor om tornet tillbyggdes utrymmen i två plan för väntrum och wc, långhusets takfall förlängdes i väster. Fasadarbeten, förgyllning av tornspira. (utbyggnaden gjordes i nära överensstämmelse med en äldre ritning visande ett fasadalternativ som ej kom till utförande då kyrkan byggdes). Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Manuskript till Sveriges Kyrkor 1760-1860. Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1986 - 1986 Ändring - restaurering, exteriör
Ny takbeläggning, fabriksmålad stålplåt, putslagning och kalkfärgning, ommålning av snickerier, fönster, luckor och dörrar målade med oljefärg. Ahrén och Jacobsson Arkitekter AB, Linköping.

Ahrén och Jacobsson Arkitekter AB (Arkitektkontor)

År 1988 - 1988 Ändring - restaurering, interiör
koret utvidgades åt väster och ny dopplats anordnades i koret, ett fristående altare innanför altarringen som drogs fram, ny sluten bänkinredning, altaruppsats och predikstol ommålades i anslutning till den ursprungliga bruna marmoreringen, även altare och kordörrar brunmarmorerades, bänkarna under orgelläktaren borttagna och inrättande av läktarunderbyggnad/kyrktorg, nya dörrar till långhuset, sakristian nyinreddes, nytt elsystem. Ahrén och Jacobsson Arkitekter, Linköping, målarmästare Ivan Ek.

Ahrén och Jacobsson Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Ivan Ek (Hantverkare - Målare)

Nisbeth, Åke, Borgs kyrka, 1989 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavlan och läktarbarriärens måleri. Konservator Östergötlands länsmuseum.
År 1993 - 1993 Fast inredning - altarring
Ny färgsättning på altarringen.
År 1998 - 1998 Konservatorsarbeten
Konservering av relief ur altarskåp.