Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING BLOMMAN 12 - husnr 1, TINGSRÄTTEN, NORRKÖPING Ny sökning Tillbaka till sökning

981232HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TINGSRÄTTEN, NORRKÖPING (akt.)

1903 - 1903

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Norrköping
Norrköpings S:t Olofs församling
Linköpings stift
Olai Kyrkogata 58, Nygatan 110

Rättsväsende - Tingshus

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Bråbygdens forna tingshus utgör den äldre delen av Norrköpings tingsrätts lokaler. Denna byggnad är formad som ett L varav den mest respresentativa delen vetter mot stadens prydliga Södra promenad, medan den andra huskroppen sträcker sig norrut utefter Olai Kyrkogata.

Byggnadsdelen mot Södra promenaden ligger något indragen från gatan, bakom en förträdgård som avgränsas av ett järnstaket. Denna del inrymde från början kansli och bostad för häradshövdingen och är uppförd i två våningar under ett valmat mansardtak täckt med rött tvåkupigt lertegel. En plåtklädd takry...

Läs mer i eget fönster

År 1903 - 1903 Nybyggnad
Den äldre delen av byggnaden, från 1903, uppfördes för Bråbygdens domsaga (Bråbos, Lösings, Memmings, Björkekinds, och Östkinds härad). Denna domsaga sammanslogs 1927 med Finspånga läns domsaga. Byggnaden fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället, dock kommer endast den nyare delen fortsättningsvis att användas.

G Olanders (Byggmästare)

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Ändring - tillbyggnad

Ahrbom Kask Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Vägförbättringar AB (Entreprenör)