Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING BACKA 3:1 - husnr 1, SKÄRKINDS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skärkinds gamla kyrka, 113

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÄRKINDS GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1400 - 1499

1688 - 1688

1814 - 1814

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Skärkind
Norrköpings Borgs församling
Linköpings stift
Skärkind

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Historik

Inventeringsår 1994

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Den äldsta kända stenkyrkan i Skärkind uppfördes sannolikt under äldre medeltid men dess ursprungliga planform är inte känd. Det finns en uppmätning av kyrkan av byggmästare Abraham Nyström från Kristberg, förmodligen utförd i samband med den nya kyrkans byggande på 1830-talet. Uppmätningsritningen visar ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, korsarmar i norr och söder, en sakristia på korpartiets norrsida samt ett torn vid långhusets västgavel och framför tornet i väster fanns ett vapenhus av trä. Till den ursprungliga anläggningen hörde troligen tornet, som hade avtrappade...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad
Kyrka byggd i kalksten. Planform okänd men troligen med rektangulärt långhus, lägre kor i öster med absidavslutning.
År 1200 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Bildsmyckad dopfunt av sandsten tillhörande Bestiariusgruppen.

Cnattingius, Bengt, Skärkinds kyrka 1988 (Arkiv)

År 1400 - 1499 Nybyggnad
Gravkapell, ursprungligen uppfört som kor till en riven kyrka.

Prolithos Stenkonservering AB (Firma)

År 1400 - 1499 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i koret, inhemskt arbete. Ett parti förvaras i Statens historiska museum.
År 1450 - 1505 Ändring - ombyggnad
Valvslagning med dekormålning, koret förstorades. Enligt traditionen genom biskop Henrik Tidemans försorg. En nu försvunnen inskrift i valvet angav att det fullbordades 1455 av murmästare Johan Jakobsson.

Johan Jakobsson (Hantverkare - Murare)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1450 - 1505 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia i norr.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1500 - 1500 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp från Antwerpen som enligt traditionen tillkom genom biskop Henriks förmedling.
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar tillkom troligen under 1600-talet.
År 1679 - 1679 Specifika inventarier - dopfunt
Reliefprydd dopfunt av kalksten skänktes av Joachim Siwers.
År 1688 - 1688 Nybyggnad
Klockstapel uppfördes av byggmästare Per Månsson i Linköping, ersatte en äldre stapel som finns omtalad 1637.

Pehr Månsson (Byggmästare)

År 1766 - 1766 Underhåll - målningsarbete
Målningsarbete, interiören vitkalkades.
År 1814 - 1814 Nybyggnad
Klockstapel uppfördes av bonden Anders i Broby i Örtomta.
År 1844 - 1844 Rivning
Rivning av gamla kyrkan bortsett från koret som sparades. Koret iordningställdes som gravkapell vilket huvudsakligen bekostades av änkegrevinnan Magdalena Klingspor, som i gengäld fick rättighet att anordna ett gravkor för den klingsporska ätten under korgolvet

Sveriges Bebyggelse, Östergötlands län III (Arkiv)

År 1906 - 1908 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valvdekorationerna i gravkapellet restaurerades och nymålades delvis av dekorationsmålare CR Forslund från Sköldinge

C R Forslund (Konstnär - Dekormålare)

Cnattingius, Bengt, Skärkinds kyrka, 1988 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1944 - 1944 Ändring
Ändring, vindfång samt elektrisk uppvärmning. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Ändring - restaurering
Fasadrenovering, spritputsen avfärgades i vitt, plåtarbeten, nytt vindfång, innanfönster. K-Konsult, ingenjör Ture Jangvik, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Valven rengjordes och kompletteringsmålades. Konservering av putsmåleri och polykroma träinventarier. Konservator Sten Pettersson, målare Ivan Ek.

Ivan Ek (Hantverkare - Målare)

Sten Peterson (Konservator)

År 1993 - 1993 Äldre kulturhistorisk inventering
Konservering av exteriör romansk sandstensskulptur. Prolithos Stenkonservering AB