Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA VÄSTRA STENBY KYRKA 1:1 - husnr 1, VÄSTRA STENBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Stenby kyrka, 2004-12-07, 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA STENBY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1811 - 1812

1963 - 1963

Östergötland
Motala
Östergötland
Västra Stenby
Aska församling
Linköpings stift
Västra Stenby 126

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:
KYRKOBYGGNADEN
Sten och Kälvestens kyrkor tillkom under tidig medeltid, men Stens kyrka brändes ned av den danske härföraren Rantzaus styrkor 1568 och återuppfördes under senare delen av 1500-talet. Till följd av sockensammanslagningen 1812 mellan Sten och Kälvesten revs de båda kyrkorna och ersattes av nuvarande Västra Stenby kyrka på den plats där Kälvestens kyrka låg. Stens kyrka övergavs och en ödekyrkogård med ett stort träkors markerar var den en gång låg.

Endast tornet återstår av den gamla kyrkan. Torntrappan som ligger i södra muren har ett rakt trapplopp, och de två nedre v...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kälvestens medeltida kyrka med rektangulärt långhus och ett smalare absidkor. Ett torn med avtrappat murliv hörde antingen till den ursprungliga anläggningen eller tillbyggdes en kort tid därefter. Ett timrat vapenhus tillkom framför långhusets sydportal, okänt när.
År 1100 - 1329 Nybyggnad - Torn
År 1212 - 1212 Dendrokronologisk undersökning
Dendrodatering - utförd 2003 av tornets träkonstruktion.
År 1470 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lilllklockan gjuten för Kälvestens kyrka i slutet av 1400-talet, omgjuten 1912.
År 1600 - 1632 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten under Gustav den II Adolfs regering för Stens kyrka, omgjuten 1776.
År 1663 - 1663 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av Michael Hacke.

Michael Hacke (Konstnär - Bildhuggare)

År 1671 - 1794 Ändring - tillbyggnad
Det romanska koret revs och ersattes med ett nytt, och en sakristia tillbyggdes på korets nordsida, en källa talar om att en ombyggnad skedde 1767.

Rosenlund, Lars, Västra Stenby kyrka (Arkiv)

År 1776 - 1776 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten av Elias Anell i Norrköping.

Elias Anell (Klockgjutare)

År 1778 - 1778 Ändring
Kälvestens kyrkklockor flyttades från klockstapel till torn.
År 1798 - 1798 Specifika inventarier - altartavla
"Korsfästelsen", altartavla av Pehr Hörberg, målad för Kälvestens kyrka.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1811 - 1812 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia.

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1811 - 1812 Nybyggnad - Sakristia

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1811 - 1812 Nybyggnad - Korparti

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1811 - 1811 Rivning
Den medeltida kyrkan rivs, endast tornet behålls.
År 1811 - 1812 Ritning godkänd / bygglov
Kyrkan i sin helhet med rektangulärt långhus med rakslutet korparti, och en utbyggd tresidig sakristia i öster. I väster kvarstår den äldre kyrkans torn som putsades och försågs med ny tornhuv. Arkitekt Per Wilhelm Palmroth, överintendentämbetet och slottsbyggmästare Johan Holmberg, Vadstena.

Johan Holmberg (Byggmästare)

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1812 - 1812 Fast inredning - predikstol
Predikstol av Anders Malmström. Årtalet kan även tolkas som 1818.

Anders Malmström (Hantverkare - Snickare)

År 1813 - 1813 Ändring
Sten socken införlivades med Kälvesten socken. Sockennamnet ändrades därmed till Västra Stenby.
År 1819 - 1819 Specifika inventarier - altartavla
Altaruppställning kring altartavlan tillkom, altartavlan utökades med måleri av Johan Fredrik Kock.

Johan Fredrik Kock (Konstnär)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1820 - 1820 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Jonas F Schiörlin, byttes ut 1892, dock osäkert om det rörde sig om enbart verket eller hela orgeln.

Jonas Fredrik Schiörlin (Orgelbyggare)

År 1820 - 1820 Fast inredning - altare
Tidigare stenaltare kläddes med bräder, målades och förgylldes.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1829 - 1829 Underhåll - takomläggning
Takteglet byttes ut mot spån.
År 1877 - 1879 Ändring - ombyggnad
"Stor reparation pga jordskalv" Troligen ny, femsidig altarring och vitmålning av inredningen. Ev. tillägg i altaruppställningens dekor samt förändring av korfönstrens spröjsning.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1892 - 1892 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggd av E A Setterqvist & Son, dock osäkert om det rörde sig om enbart verket eller hela orgeln.

Setterqvist & Son (Orgelbyggare)

År 1906 - 1906 Ändring
Församlingen ålagd att sätta in ankarjärn pga att rämnor i muren förvärrats efter ett jordskalv.
År 1912 - 1912 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan sprack och blev omgjuten av KG Berholtz.

Kristian (K G) Bergholtz (Klockgjutare)

År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, exteriör
Långhusets spåntak lades om med rött cementtaktegel, skador efter förskjutningar i långhusets väggar reparerades, ny port vid sydingången. Interiör: koret utvidgades, rundfönstren på korväggen försedd med glasmålningar, textband över altaruppställning, nytt brädgolv, de slutna bänkkvarteren ersattes med öppna bänkar i blandstil målade i rödbrunt, dörrar och dörromfattning på korväggen ändrades och målades i rödbrunt liksom en hel del inventarier, ommålning av väggarna i mättad gul ton i stället för den tidigare vita, predikstol, altaruppställning, altarring, läktarbarriär, orgelfasad ommålad i benvita toner, altarringen utvidgades och kläddes om, taket vävspändes, läktare med trappor byggs om, läktarunderbyggnad med förråd tillkom. Byggmästare C J Rolander, Klefshult

C J Rolander (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring
Långhusets cementtegel ersattes av spån.
År 1938 - 1939 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sydingångens port fick beklädnad lik tornportalen, tornets sockel justerades, de ursprungliga korfönstren sattes igen, Interiör: koret utvidgades invändigt, bänkinredningen förnyades med nya raka gavlar och nya bänkskärmar, ny korbänk vid södra väggen, trätaket framtaget, textbandet borttaget, ommålning av interiören, bänkinredningen, altarringen och predikstolen målade i matt brungrön färgton, troligen även dörrar och omfattningar, marmorerad taklist, sakristian omdanades, altartavlan konserverades, elektrisk belysning och värme installerades, rengörning och ommålning av alla inre ytor samt allmänt reparations- och underhållsarbete såväl interiört som exteriört. Arkitekt Johannes Dahl, byggmästare C Hellström, målarmästare Gustaf Andersson, konservator Sven Sundbaum

C Hellström (Byggmästare)

Gustaf Andersson (Hantverkare - Målare)

Johannes Dahl (Arkitekt)

Sven Sundbaum (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring
En runsten som suttit inmurad i korets stenfot uttogs och restes på kyrkogården.
År 1950 - 1950 Fast inredning - orgel
Orgeln moderniserades.
År 1963 - 1963 Nybyggnad
Bårhus
År 1965 - 1965 Fast inredning - läktare
Läktarunderbyggnaden utökades och inreddes med ett samlingsrum och en skrudkammare. Arkitekt Ture Jangvik.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Ändring
Nytt spåntak.
År 1971 - 1971 Teknisk installation - värme
Ommålning av snickerierna exteriört, total ommålning interiört. Taket i naturfärg, vita väggar, korets färger i grått, brunt och guld, bänkinredning i tre grå nyanser, läktarbarriär och orgel i grått och guld, ljusare grå marmorering i fälten. Ny elvärmeinstallation. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av snickerierna exteriört, total ommålning interiört. Taket i naturfärg, vita väggar, korets färger i grått, brunt och guld, bänkinredning i tre grå nyanser, läktarbarriär och orgel i grått och guld, ljusare grå marmorering i fälten. Ny elvärmeinstallation. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1976 - 1976 Ändring - ombyggnad
WC installeras i utrymmen under läktaren. Ny elvärmeanläggning. Ny spånbeklädning på långhusets södra sida. Arkitekt Ture Jangvik, K-Konsult.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel
Orgeln restaureras av orgelbyggaren R Kohlus i Vadstena.

Reinard Kohlus (Orgelbyggare)

År 1983 - 1983 Ändring
Grundförstärkning vid sydvästra långhusgaveln. Byggnadsingenjör Lars Wallqvist.

Lars Wallqvist (Entreprenör)

År 1984 - 1984 Fast inredning - predikstol
Restaurering av predikstol, altarring och nummertavlor. Predikstolen återfick sin ursprungliga polykromi i svart och guld. Konservator Sten Pettersson, Vikingstad, byggnadsingenjör Gunnar Tengdelius, Motala.

Gunnar Tengdelius (Entreprenör)

Sten Peterson (Konservator)

År 1987 - 1987 Konservatorsarbeten
Konservering - "Konungarnas tillbedjan". Konservator Östergötlands länsmuseum

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll
Ny spånbeklädnad på långhusets norra sida och tornet. Tornets takhylla klädd med plåt.
År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Altartavlan "Korsfästelsen" konserverades och invändig ommålning utfördes i kyrkorummet. Konservator Östergötlands länsmuseum.