Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA POPPELHEM 7 - husnr 1, MOTALA RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9812B32HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MOTALA RÅDHUS (akt.)

1895 - 1896

Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Motala församling
Linköpings stift
Drottninggatan 2

Offentlig förvaltning - Rådhus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING -
Motala forna rådhus är en gulputsad tvåvåningsbyggnad med inredd vind. Mansardtaket är täckt med svart plåt. Granitsockeln är grovhuggen och lisener och hörnkedjor är slätpustade i vitt. Huset, som ligger vid en större genomfartsgata i utkanten av centrum, är sammanbyggt med kommunens övriga förvaltningsbyggnader. Det ligger indraget från gatan med två flygellika gatuhus och ett järnstaket som innesluter trädgården. Entrén, som är placerad på husets västra gavel, nås via en port med en hög konstfullt utformad järngrind som kröns av texten "Motala rådhus invigt 1910"...

Läs mer i eget fönster

År 1895 - 1896 Nybyggnad
Rådhuset i Motala uppfördes som privatbostad av kapten CA Ahlbom. Han donerade huset till staden år 1910. Byggnaden fungerade därefter som rådhus fram till 1970. Vid inventeringstillfället (1998) bedrevs kommunal verksamhet i byggnaden

F. A. Påhlman (Byggmästare)