Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY SYA KYRKOJORD 1:1 - husnr 2, SYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K Sya kyrka 2004-08-31 030.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SYA KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1200 - 1299

1711 - 1711

1713 - 1713

1774 - 1774

1795 - 1795

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Sya
Vifolka församling
Linköpings stift
Kyrkvägen 5

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:

KYRKOBYGGNADEN
Det är oklart om delar av den medeltida kyrkan i Sya ingår i dagens kyrkobyggnad, eventuellt består delar av den norra muren av medeltida murverk. Den medeltida kyrkan uppfördes troligen under 1200-talet av gråsten och dess utseende är inte känt. I en medeltida kyrka var altarskåpet bland de förnämsta inventarierna. Altarskåpet i Sya kyrka är från andra delen av 1400-talet eller runt sekelskiftet 1500 och har helgonet S:t Martin som centralmotiv. Det är ett ovanligt motiv och kan tyda på att Sya kyrka var helgad åt S:t Martin. Ett alternativ är att altarskåpet ursprungl...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
Nytt orgelverk byggt av A Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Bengt Frökenberg (Konstnär)

Erik Lundberg (Arkitekt)

Henrik Werner (Konstnär - Bildhuggare)

J. Larsson (Entreprenör)

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

Johannes Dahl (Arkitekt)

Lars Öhman (Klockgjutare)

Michael Hacke (Konstnär - Bildhuggare)

Måns Månsson (Hantverkare - Murare)

Mårtensson (Orgelbyggeri)

Petter Andersson (Byggmästare)

Ture Jangvik (Arkitekt)

Åkerman&Lund (Orgelbyggeri)

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Medeltida kyrka av gråsten med okänt utseende.

Cnattingius, Bengt, Sya kyrka. (Arkiv)

År 1450 - 1500 Specifika inventarier - altarskåp
S:t Martin som centralframställning.
År 1604 - 1604 Nybyggnad - Torn
Okänd utformning.
År 1604 - 1604 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan.
År 1658 - 1658 Specifika inventarier - dopfunt
Tillverkad av Michael Hacke.
År 1686 - 1686 Fast inredning - läktare
Fast inredning - läktare.
År 1689 - 1689 Fast inredning - predikstol
Tillverkad av Henrik Werner, förändrades vid överflyttning till den nya kyrkan.
År 1711 - 1711 Nybyggnad
Nybyggnad. Klockstapel.
År 1713 - 1713 Rivning
Klockstapeln rasade.
År 1713 - 1713 Nybyggnad
Klockstapel
År 1742 - 1742 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan, omgjuten 1824.

Widegren, Försök till en ny beskrivning över Östergötland 1817. (Arkiv)

År 1774 - 1774 Ändring - tillbyggnad
Långhuset vidgat åt söder

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1774 - 1774 Nybyggnad - Korparti

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1774 - 1774 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1774 - 1774 Fast inredning - bänkinredning
Förändrad 1933.
År 1774 - 1774 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1781 - 1781 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk. (?)
År 1795 - 1795 Nybyggnad
Klockstapel eller klockbod.
År 1820 - 1826 Ändring - restaurering
Troligen ommålning av interiören med inredning i vitt.
År 1824 - 1824 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten av Lars Öhman i Norrköping.

Lars Öhman (Klockgjutare)

År 1826 - 1826 Specifika inventarier - altartavla
Nattvarden" målad av Bengt Frökenberg som en fri kopia efter Pehr Hörberg. Skänkt av nämndeman Anders Andersson och hans maka i Hydinge Västergård.

Cnattingius, Bengt, Sya kyrka. (Arkiv)

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Torn
År 1863 - 1863 Nybyggnad - Sakristia
År 1863 - 1863 Nybyggnad - Torn
Ritning av Johan Erik Söderlund med utgångspunkt från en ritning insänd från orten. Trappan till orgelläktaren förlades till vapenhuset.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1863 - 1863 Nybyggnad - Sakristia
Ritning av Johan Erik Söderlund med utgångspunkt från en ritning insänd från orten.

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1863 - 1863 Ändring - ombyggnad
Den västra sydportalen sattes igen då tornet med västportal byggdes.
År 1863 - 1863 Ändring - ombyggnad, fönster
Sannolikt tillkom fönstrens nuvarande spröjsning.
År 1863 - 1867 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning med inredningen fortfarande i vitt.
År 1863 - 1863 Fast inredning - predikstol
Ersätter predikstolen från 1689. Ny plats för predikstolen i korets nordöstra hörn.
År 1866 - 1866 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Åkerman & Lund, Stockholm.

Ridderstad, Anton, Östergötlands beskrivning. (Arkiv)

År 1875 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin eller kaminer.
År 1933 - 1933 Ändring - restaurering, interiör
Arkitekt Johannes Dahl och entreprenör J. Larsson, Tranås. Antikglas i korfönstren. Predikstolen flyttad till ursprunglig plats med uppgång från sakristian. Ommålning med vitmålade tak och väggar, inredningen i övervägande marmorerad grönt med ljusare fält. Nytt golv av trä med isolering.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1933 - 1933 Fast inredning - bänkinredning
Förändring av bänkinredning. Lutning av ryggstöd.
År 1933 - 1933 Teknisk installation - värme
Ny kamin på ny plats.
År 1946 - 1947 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och värme. Kaminen borttagen.
År 1946 - 1947 Teknisk installation - värme
Elektrisk belysning och värme. Kaminen borttagen.
År 1956 - 1957 Fast inredning - altare
Nytt altarbord. Arkitekt Erik Lundberg.
År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny trappa till orgelläktaren. Bänkinredningen på orgelläktarens södra sida tas bort och träfiberskiva läggs på golvet. Bänkar tas bort där nya trappan kommer upp.
År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagande av gradin på orgelläktaren.