Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY SKATTEGÅRDEN 4 - husnr 2, LUNDBY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LUNDBY KAPELL (akt.)

1800 - 1800

Okänt - Okänt

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Mjölby
Mjölby församling
Linköpings stift
Kapellgatan 1A

Religionsutövning - Bostadshus - Arrendatorsbostad

Offentlig förvaltning - Bostadshus - Tjänstebostad

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2012

Kyrkobyggnaden
Lundby kapell utgör rester efter Lundby komministergård som ursprungligen tillhörde Sörby
socken. Sörby införlivades med Mjölby socken 1791. Den äldsta kartan från 1695 visar att
gården har legat på samma plats och är den nordligaste belägna av gårdarna i Lundby by. I
samband med lagas skifte som blev godkänt 1840 upprättades en karta för hur Lundby by såg
ut 1836. Varje byggnad är inritad och då kan man se att komministergården har en
huvudbyggnad som flankeras av två flyglar. Ingen av de andra gårdarna har en så symmetriskt
reglerad bebyggelse. Skiftesreformen medförde att flera gårdar flyttades ut från den s...

Läs mer i eget fönster

År 1800 - 1800 Nybyggnad
Nybyggnad - flygelbyggnad med magasin och bostad uppförs på Lundby komministergård.(ÖM)
År 1962 - Okänt Invigning
År 1962 - Okänt Ändring
Timmerbyggnad som varit arrendatorbostad. 1962 invigdes byggnaden till kapell av biskop Askmark. (Källa: Församlingens hemsida)
År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad
1962 Ändring - ombyggnad. Flygelbyggnaden byggs om till kapell på bottenvåningen.(SL) 1962 Specifika inventarier – Nattvardssilver skänks av Ella Sundqvist och My Lindström. (SL)
År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad
1969 Ändring - ombyggnad. En församlingssal och lokaler för barn och ungdomsverksamhet inreds i bottenvåningen. Kapellet inreds på vindsvåningen, drängkammaren på övervåningen blir sakristia. (SL)
År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
Specifika inventarier – Orgeln tillverkad av Modul i Umeå.(SL)

Modul (Orgelbyggeri)

År Okänt Nybyggnad